MENU

Warunki przyznania dodatku

W celu otrzymania dodatku energetycznego należy więc spełnić równocześnie trzy przesłanki:

  1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  2. złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kserokopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
    (umowa musi być zawarta z osobą, na którą przyznany jest dodatek mieszkaniowy);
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,22 zł / miesiąc;
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,58 zł / miesiąc;
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,70 zł / miesiąc.