MENU

Aktualności
poniedziałek, 16 czerwca 2014 00:00

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych (rodziny, w których wychowuje się 3 i więcej dzieci), zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

 1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

 3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański wnioski o wydanie karty dużej rodziny składają  w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. przy Al. Jana Pawła II 6 , wejście A, pokój nr 2, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.

Składając wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.

Druk wniosku można pobrać również w Ośrodku..

 
środa, 11 czerwca 2014 00:00

„Mamo, tato baw się z nami”

W dniu 5 czerwca 2014 r. MOPS zorganizował spotkanie pt. „Mamo, tato baw się z nami”. Na spotkanie zostały zaproszone rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, a odbyło się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS przy ul. Pelplińskiej 3. Założone cele to:

 • umożliwienie dzieciom i rodzicom aktywnej formy spędzenia czasu wolnego
 • rozwijanie więzi emocjonalnych między rodzicami i dziećmi
 • zapewnienie wspólnej zabawy
 • wskazanie możliwości zabaw prowadzonych przez rodziców z dziećmi na co dzień
 • wyrabianie „zdrowej rywalizacji”.

 

Na zakończenie dzieci zostały obdarowane upominkami w formie maskotek, zabawek i książek ,które zostały zebrane od prywatnych ofiarodawców.

 
czwartek, 29 maja 2014 00:00

ABC mojego dziecka …

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w ramach bieżącej działalności od maja 2014r. projekt socjalny „ABC mojego dziecka…” dla klientów wychowujących dzieci w wieku rozwojowym. Zaplanowane działania są skierowane dla rodzin objętych wsparciem pomocy społecznej.

Oferta projektu socjalnego obejmuje :

 • jednorazowe spotkania dla rodziców połączone z wykładem na temat
 • deficytów rozwojowych
 • jednorazową diagnozę pedagogiczno - logopedyczną dla dziecka
 • pomoc ze strony pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozwiązaniu ewentualnego problemu celem dalszej diagnozy i terapii w odpowiedniej instytucji oświatowej lub medycznej.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą zgłaszać się do końca czerwca 2014r. do pracownika socjalnego MOPS lub w biurze przyjmowania interesantów tut. Ośrodka przy Al. Jana Pawła II nr 6

 

 
poniedziałek, 12 maja 2014 00:00

KOMUNIKAT

Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które z mocy prawa 
z dniem 01 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż w dniu 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o w/wym. zasiłek. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 15 maja 2014 r. 

Wnioski są przyjmowane w biurze Świadczeń Rodzinnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
przy Al. Jana Pawła II 6
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

 

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15.30 ,
również  pod numerem  tel. 58 562 44 58  
lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
piątek, 11 kwietnia 2014 00:00

Senat przywraca wsparcie opiekunom


Za przywróceniem wsparcia finansowego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych głosowało 74 senatorów, 1 osoba była przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przywraca ona wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które je utraciły, w takiej wysokości, w jakiej pobierały je wcześniej – czyli 520 zł netto miesięcznie.

Opiekunowie otrzymają również wyrównanie wraz z odsetkami za miesiące, w których nie pobierały świadczeń. Zakładając, że ustawa wejdzie w życie 1 maja, będzie to w sumie ok. 5,5 tys. zł.

O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie. Łączne skutki finansowe ustawy w 2014 roku szacuje się na ok. 1 mld 372 mln zł. To koszt zwrotu świadczeń oraz ich dalszej wypłaty w tym roku.

- Projekt ustawy przygotowaliśmy tak szybko, jak to było możliwe. Nie pamiętam innego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w takim tempie był zrealizowany - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.


źródło: www.mpips.gov.pl/aktualności

 

 
wtorek, 08 kwietnia 2014 00:00

KOMUNIKAT

Informacja dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, które z mocy prawa
z dniem 01 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Sejm przyjął ustawę przywracającą wsparcie finansowe dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Nie jest to jednak akt prawny z mocą obowiązującą ponieważ ustawa wejdzie w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy zakłada przywrócenie wsparcia finansowego dla osób, które z mocy prawa utraciły je z dniem 01.07.2013 r.

Po wejściu w życie ustawy tut. ośrodek pisemnie poinformuje w/wym. osoby o zasadach ubiegania się i warunkach przyznania zasiłku dla opiekuna.

 

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Sejm przyjął ustawę podwyższającą kwotę świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci.

Po wejściu w życie ustawy tut. ośrodek zamieści na stronie MOPS Starogard Gdański informację o aktualnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają z urzędu tj. bez konieczności złożenia wniosku, decyzję administracyjną o zmianie wysokości wypłacanego świadczenia.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 18