MENU

Aktualności
poniedziałek, 29 października 2012 00:00

Komunikat

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim prosi wszystkich mieszkańców miasta Starogard Gdański o zgłaszanie informacji o osobach bezdomnych, które wymagają niezwłocznego wsparcia, w celu dotarcia do tych osób z ofertą pomocy społecznej. Szybka reakcja oraz wsparcie pomogą zapobiec tragediom.
Informacje te można kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Jana Pawła II nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.30. Po godzinach pracy MOPS i w dni wolne ustawowo sprawy bezdomnych należy zgłaszać do Straży Miejskiej lub Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Telefony kontaktowe MOPS:
58 562 44 58
58 561 29 84
telefon komórkowy:
797 364 004

Fax:
58 563 40 14
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Świadczenia realizowane na rzecz bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim to:

 1. skierowanie do schroniska wraz z pokryciem kosztu podróży lub zapewnienie transportu
 2. posiłki obiadowe i suchy prowiant na śniadanie i kolację w okresie od 02 listopada br. do  31 grudnia br.
 3. zabiegi sanitarno-higieniczne w okresie jw.
 4. pomoc finansowa na opłatę wynajętej stancji,
 5. praca socjalna w kierunku wyjścia z bezdomności, pomoc w załatwieniu spraw osobistych i rodzinnych, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i somatycznego, prośby do Gminnej Komisji Rozwiązywania Alkoholowych o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego
 6. skierowanie do domu pomocy społecznej bezdomnych wymagających opieki osoby drugiej, w tym za zgodą sądu
 7. inne formy pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: opał, odzież, obuwie, bielizna osobista, leki, sprawienie pogrzebu i inne zgodnie z rozeznanymi potrzebami
 8. decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone
 9. docieranie do miejsc gromadzenia się i pobytu bezdomnych z ofertą schronienia lub innej pomocy społecznej
 10. współpraca z funkcjonariuszami Staży Miejskiej i Policji
 11. akcja informacyjna o ofertach pomocy bezdomnym.
 
poniedziałek, 29 października 2012 00:00

AKCJA ZIMA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH


W dniu 22 października 2012r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 6  odbyło się spotkanie dotyczące koordynacji wspierania bezdomnych w okresie jesienno-zimowym.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd., Straży Miejskiej w Starogardzie Gd., Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii Św. Mateusza w Starogardzie Gd., Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medpharma” w Starogardzie Gdańskim, oraz Przewodniczący Parafialnego zespołu CARITAS” Parafii Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gd., a także Dyrektor MOPS, Zastępca Dyrektora i Kierownik Sekcji Pracowników Socjalnych MOPS.

Przedyskutowano aspekty i możliwości udzielania wsparcia. Ustalono zasady współpracy poszczególnych służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy bezdomnym. Tradycyjnie będą patrolowane miejsca gromadzenia się bezdomnych w celu zaoferowania pomocy szczególnie skierowania do schroniska. Podobnie jak w latach ubiegłych Zespół CARITAS przy Parafii Miłosierdzia Bożego będzie świadczył pomoc bezdomnym w formie: gorącego posiłku, suchego prowiantu żywnościowego, zabiegów sanitarno-higienicznych, zaopatrzenia w bieliznę osobistą, odzież, obuwie.

Tylko wspólne działania mogą być skuteczne i dobrze realizowane.

 
czwartek, 20 września 2012 08:00

Informacja o zweryfikowaniu kryteriów dochodowych


Informujemy, że od 01 października br. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić 542 zł m-nie, dla osoby w rodzinie 456 zł.
W związku ze wzrostem kryterium dochodowego, prawo do posiłku obiadowego w szkole i przedszkolu na koszt MOPS mają dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł.
Rodziców zainteresowanych tą formą wsparcia prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 
piątek, 31 sierpnia 2012 00:00

KOMUNIKAT

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustaw
o pomocy osobom uprawnionym do alimentówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2013.
Wnioski należy składać w  budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. ulega zmianie kryterium dochodowe będące podstawą ubiegania się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy obowiązujący  od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2013 r.
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Ulegają zmianie również kwoty zasiłku rodzinnego i będą przysługiwały w kwocie: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat oraz 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.


Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego

 1. Na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego złożony z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2012 r. świadczenia przysługujące za miesiąc wrzesień br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2012 r.
 2. Na wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożony wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2012 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2012 r.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2012 r. skutkuje przyznaniem świadczenia od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.


W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 17.30
pod numerem tel. 58 56 244 58 lub
pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
wtorek, 28 sierpnia 2012 00:00

KOMUNIKAT

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych
od dnia 1 listopada 2012 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

 • 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

 • 77 zł na dziecko do 5 lat,
 • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
 • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.


Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 
piątek, 27 lipca 2012 00:00


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 14