MENU

Aktualności
wtorek, 27 października 2015 00:00

 

 
środa, 21 października 2015 00:00

 

 
środa, 07 października 2015 00:00

KOMUNIKAT

Informujemy, iż od 1 października br. wzrosły kryteria dochodowe  uprawniające do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 

 1. kryteria dochodowe:
  - dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
  - dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
 2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
  - kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
  - minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł,
  - maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł
  - maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;
 3. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.

 

 
poniedziałek, 21 września 2015 00:00

KOMUNIKAT

Informujemy, iż od 1 listopada br. wzrastają o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Dotychczasowe kryterium ogólne stanowiące podstawę przyznania zasiłku rodzinnego, które jest obecnie określone na poziomie 574 zł netto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł, natomiast w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota ta wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Tym samym wzrośnie również z 664 zł do 764 zł kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.
Jest to pierwszy etap wzrostu tych kryteriów, a następna ich podwyżka nastąpi od 1 listopada 2017 r. o kolejne 80 zł.

W okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. obowiązywać będą również nowe wysokości świadczeń rodzinnych:

 1. wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie: 
  - 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 
  - 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 
  - 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wyniesie 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wyniesie: 
  - 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 
  - 100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 5. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wyniesie: 
  - 105 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
  - 63 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Pozostałe świadczenia rodzinne pozostają na niezmienionym poziomie.

 
niedziela, 06 września 2015 00:00

KOMUNIKAT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Al. Jana Pawła II 6
w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016.

Wnioski należy składać w  budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30

Ulega zmianie kryterium dochodowe będące podstawą ubiegania się o świadczenia rodzinne na dwa kolejne okresy zasiłkowe obowiązujące  od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. oraz od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

 • 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego:

 1. Na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, jak również specjalnego zasiłku opiekuńczego złożony z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r. Natomiast, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 01 października do 30 listopada 2015 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 31 grudnia 2015 r.
 2. Na wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożony wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2015 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2015 r. skutkuje przyznaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 17.30
pod numerem tel. (58) 561-29-32 lub
pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów dochodowych oraz nowej wysokości świadczeń rodzinnych zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1238)

 
środa, 19 sierpnia 2015 00:00

INFORMACJA

Na prośbę Urzędu  Skarbowego w Starogardzie Gdańskim przekazujemy informację  o zmianie godzin urzędowania.

Od dnia 01-09-2015 r. dniem o wydłużonym czasie pracy dla Urzędu Skarbowego będzie poniedziałek, a nie jak dotychczas środa.

 

Nowe godziny pracy Urzędu Skarbowego to:

poniedziałek- 8:00 do 18:00

wtorek- piątek – 8:00 do 15:00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 23