MENU

Aktualności
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 00:00

KOMUNIKAT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina o terminie złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

Wnioski można składać począwszy od 01 sierpnia br. w budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.

Wnioski składają pełnoletnie osoby uprawnione lub rodzice bądź opiekunowie prawni osób uprawnionych do świadczenia. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające wyrok zasądzający alimenty od rodzica, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Warunkiem uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest również spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie.

Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Okres świadczeniowy trwa od 01 października 2014 r. do 30 września 2015 r. Na wniosek złożony wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2014 r.
Natomiast, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października 2014 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2014 r.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2014 r. skutkuje przyznaniem świadczenia od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15.30, jak również pod numerem tel. 58 56 244 58 lub pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
czwartek, 31 lipca 2014 00:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że

Karty Dużej Rodziny

na wnioski złożone od 1-07-2014 do 10-07-2014
można odbierać od 31 lipca br. w punkcie obsługi klientów
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w godzinach urzędowania ośrodka.

 
środa, 23 lipca 2014 00:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że

Karty Dużej Rodziny

na wnioski złożone od 17-06-2014 do 30-06-2014
można odbierać od 24 lipca br. w punkcie obsługi klientów
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w godzinach urzędowania ośrodka.

 
czwartek, 26 czerwca 2014 00:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,

że z dniem 27 czerwca br. następuje zmiana miejsca składania

wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny

należy składać w punkcie obsługi klientów

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

 
poniedziałek, 16 czerwca 2014 00:00

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych (rodziny, w których wychowuje się 3 i więcej dzieci), zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

  2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

  3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański wnioski o wydanie karty dużej rodziny składają  w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. przy Al. Jana Pawła II 6 , wejście A, pokój nr 2, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.

Składając wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.

Druk wniosku można pobrać również w Ośrodku..

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 19