MENU

Aktualności
poniedziałek, 21 września 2015 00:00

KOMUNIKAT

Informujemy, iż od 1 listopada br. wzrastają o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Dotychczasowe kryterium ogólne stanowiące podstawę przyznania zasiłku rodzinnego, które jest obecnie określone na poziomie 574 zł netto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł, natomiast w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota ta wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Tym samym wzrośnie również z 664 zł do 764 zł kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.
Jest to pierwszy etap wzrostu tych kryteriów, a następna ich podwyżka nastąpi od 1 listopada 2017 r. o kolejne 80 zł.

W okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. obowiązywać będą również nowe wysokości świadczeń rodzinnych:

 1. wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie: 
  - 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 
  - 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 
  - 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wyniesie 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wyniesie: 
  - 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 
  - 100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 5. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wyniesie: 
  - 105 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
  - 63 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Pozostałe świadczenia rodzinne pozostają na niezmienionym poziomie.

 
niedziela, 06 września 2015 00:00

KOMUNIKAT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Al. Jana Pawła II 6
w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016.

Wnioski należy składać w  budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30

Ulega zmianie kryterium dochodowe będące podstawą ubiegania się o świadczenia rodzinne na dwa kolejne okresy zasiłkowe obowiązujące  od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. oraz od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

 • 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego:

 1. Na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, jak również specjalnego zasiłku opiekuńczego złożony z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r. Natomiast, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 01 października do 30 listopada 2015 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 31 grudnia 2015 r.
 2. Na wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożony wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2015 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2015 r. skutkuje przyznaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 17.30
pod numerem tel. (58) 561-29-32 lub
pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów dochodowych oraz nowej wysokości świadczeń rodzinnych zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1238)

 
środa, 19 sierpnia 2015 00:00

INFORMACJA

Na prośbę Urzędu  Skarbowego w Starogardzie Gdańskim przekazujemy informację  o zmianie godzin urzędowania.

Od dnia 01-09-2015 r. dniem o wydłużonym czasie pracy dla Urzędu Skarbowego będzie poniedziałek, a nie jak dotychczas środa.

 

Nowe godziny pracy Urzędu Skarbowego to:

poniedziałek- 8:00 do 18:00

wtorek- piątek – 8:00 do 15:00

 
wtorek, 04 sierpnia 2015 00:00

KOMUNIKAT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina o terminie złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.
Wnioski można składać począwszy od 01 sierpnia br. w budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.
Wnioski składają pełnoletnie osoby uprawnione lub rodzice bądź opiekunowie prawni osób uprawnionych do świadczenia. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające wyrok zasądzający alimenty od rodzica, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Warunkiem uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest również spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie.

Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Okres świadczeniowy trwa od 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Na wniosek złożony wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015 r.
Natomiast, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października 2015 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2015 r. skutkuje przyznaniem świadczenia od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15.30,
jak również pod numerem tel. 58 56 129 32 lub
pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
sobota, 25 lipca 2015 00:00

30 eko zmywarek dla 30 rodzin. 
Konkurs „Nowe ze starego”

Jeśli jesteście rodziną 4+ zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym
"Nowe ze starego"
.

 

Macie w domu STARE materiały i przedmioty?
Nie wyrzucajcie ich na śmietnik.
Zróbcie z nich NOWY przedmiot.
Bez ograniczeń: formatu, wielkości i techniki wykonania.

Rodziny, które zwyciężą w konkursie otrzymają zmywarki. Jest możliwość wyboru typu zmywarki: wolnostojąca lub „do zabudowy”.

Mieszkańcy Diecezji Pelplińskiej prezentacje prac mogą składać do dnia 17 sierpnia 2015 r. Decyduje data dostarczenia do siedziby Caritas gdańskiej lub stempla pocztowego!

Więcej informacji o konkursie na:

http://gdansk.caritas.pl/ogloszenie/4440/nowe-ze-starego-100-eko-zmywarek-dla-100-rodzin/

http://caritasgdanskjk.wix.com/caritas

 

Program współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 
wtorek, 07 lipca 2015 00:00

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

w roku szkolnym 2015/2016


Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, że W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2015 r. (w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych), przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny) w roku szkolnym 2015/2016.

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ o charakterze socjalnym można pobierać w sekretariatach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Klienta (pokój 01), w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 211 - II piętro) oraz na stronie internetowej http://bip.starogard.pl/

Wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016

WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA (pokój 01).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy wyłącznie uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje:

 • uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

> Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (456 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna.

> Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przyznanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym uzależnione jest od otrzymania przez Miasto dotacji celowej z budżetu Państwa zgodnie z art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i uchwały Nr XLIV/413/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3564).

DODATKOWYCH INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ UDZIELA
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH (pokój 211 – II piętro)
TEL. 58 530 6078

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 23