MENU

Aktualności
poniedziałek, 23 listopada 2015 00:00

Ulgi w autobusach dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny

Od 1 grudnia 2015r. wszystkie osoby, które mają Kartę Dużej Rodziny i mieszkają w Starogardzie Gdańskim, mogą kupić okresowy bilet sieciowego z 50 % zniżką. Ulga będzie dotyczyć biletów na wszystkie linie obsługiwane przez MZK Starogard Gdański bez względu na liczbę przejazdów. Wystarczy, że pasażer autobusu podczas kontroli biletów pokaże swoją kartę KDR oraz dokument potwierdzający tożsamość. To może być dowód osobisty, legitymacja szkolna lub legitymacja studencka. Ulga nie dotyczy biletów jednorazowych. Karnety z ulgą będzie można kupić już od 27 listopada br.

Ponadto z darmowych przejazdów skorzystają właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych. Nie będą musieli kupować biletu we wszystkie poniedziałki roku począwszy od 30 listopada oraz podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu. Przepustką do darmowego przejazdu będzie ważny dowód rejestracyjny auta. Wprowadzona ulga ma na celu zachęcenie mieszkańców miasta do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania m.in. komunikacji miejskiej.

Zapraszamy wszystkie rodziny wielodzietne do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 wejście B w godzinach od 8.00 do 15.30.

 
sobota, 07 listopada 2015 00:00

 

 
środa, 28 października 2015 00:00

Wspieranie bezdomnych

Wzorem lat ubiegłych 22 października 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. odbyło się  spotkanie dot. omówienia współpracy we wspieraniu osób bezdomnych w  trudnym dla nich okresie jesienno – zimowym.  Na spotkanie zaproszono przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd.,  Straży Miejskiej  w Starogardzie Gd., ochrony zdrowia, Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p. w. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim, Przewodniczącego Parafialnego Zespołu Caritas Parafii p. w. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gd.

Dokonano następujących uzgodnień :

 

 • pracownicy socjalni ośrodka organizują pomoc dla osób bezdomnych od poniedziałku do piątku   w dni robocze w godz. 7.30 -18.00, załatwiają sprawy bezdomnych, którzy są trzeźwi,
 • funkcjonariusze podejmują interwencje w przypadku gdy bezdomni są nietrzeźwi,
 • po godzinach urzędowania MOPS i w dni ustawowo wolne od pracy informacji i pomocy udziela: Straż Miejska i Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd.

 

Wspólne działania mają zminimalizować zagrożenia, które są dla bezdomnych niebezpieczne jesienią i zimą.

Osoby bezdomne mogą uzyskać następujące wsparcie: skierowanie do placówki dla osób bezdomnych w celu zapewnienia schronienia, ciepły posiłek, suchy prowiant, odzież, obuwie, możliwość skorzystania z zabiegów higieniczno-dezynfekujących, w przypadku gdy są nieubezpieczeni potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone, pomoc w podjęciu leczenia z uzależnienia od alkoholu.


 
wtorek, 27 października 2015 00:00

 

 
środa, 21 października 2015 00:00

 

 
środa, 07 października 2015 00:00

KOMUNIKAT

Informujemy, iż od 1 października br. wzrosły kryteria dochodowe  uprawniające do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 

 1. kryteria dochodowe:
  - dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
  - dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
 2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
  - kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
  - minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł,
  - maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł
  - maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;
 3. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 24