MENU

Aktualności
wtorek, 08 marca 2016 00:00

 
środa, 24 lutego 2016 00:00

Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby zainteresowane programem, że opublikowane zostały akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w formie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. m. in. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214), które zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się przyznanie świadczenia wychowawczego, a także wzory wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz stosownych oświadczeń o dochodach rodziny stanowiących załączniki do wniosku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami celem sprawnego składania wniosków z dniem 01 kwietnia 2016 r.


Rodzina 500 plus.

Treść ustawy i rozporządzenia dostępne są pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

 
poniedziałek, 15 lutego 2016 00:00

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorem ubiegłych lat, po raz 16. organizuje inicjatywę, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem potrwa od 22 do 27 lutego 2016 r.
W ramach organizowanej akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników czy psychologów. Pomoc specjalistów będzie można otrzymać podczas dyżurów w poszczególnych podmiotach, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w sobotę od 10.00 do 13.00.
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Pokrzywdzonego, w którym zostały opisane m.in. uprawnienia, jakie przysługują pokrzywdzonemu podczas wszystkich etapów procesu  karnego. Warto pamiętać, że kategorie przestępstw są różne, ale bez względu na to, czy jest to przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, przeciwko wolności lub mieniu czy też przemoc domowa, to na każde z nich powinniśmy odpowiednio zareagować.
W tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

Więcej informacji na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 
poniedziałek, 15 lutego 2016 00:00

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
(stypendium na dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym)

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Procedury Programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną (przez internet) wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do Programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny Wnioskodawcy, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny. Z historią Programu i sylwetkami stypendystów można zapoznać się na stronie www.dla-dzieci.spes.org.pl.

Rodziny  znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim  stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne  stypendium  Stowarzyszenia SPES.

Nabór  wniosków trwa do 20 marca br.  Szczegółowe  informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski  przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej.

 
piątek, 12 lutego 2016 00:00

Zakład Opieki Zdrowotnej MEDPHARMA SA oferuje zniżki
dla dużych rodzin w ramach Starogardzkiej Karty Dużej Rodziny

Każdy mieszkaniec Starogardu Gdańskiego posiadający Kartę Dużej Rodziny będzie mógł skorzystać z ulg na prywatne świadczenia medyczne, rehabilitacyjne i relaksacyjne. 10% zniżki można otrzymać na konsultacje lekarzy specjalistów, diagnostykę laboratoryjną i USG oraz szczepienie przeciw grypie. Ulgi obejmują też świadczenia rehabilitacyjne. Także chętni do skorzystania z basenu mogą liczyć na 5% upustu przy wejściach jednorazowych jak i przy zakupie karnetu.

Z wymienionych zniżek można korzystać w placówkach MEDPHARMY w Nowej Wsi Rzecznej ul. Leśna 1A oraz w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 5.

 
sobota, 09 stycznia 2016 00:00

Ważna informacja

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus) jest w trakcie prac legislacyjnych. Jak podaje MRPiPS, zakończono już etap uzgodnień międzyresortowych i projekt odpowiedniej ustawy znajduje się w konsultacjach społecznych, które mają potrwać do 21 stycznia br. Po uchwaleniu ustawy będą przyjmowane wnioski, zgodnie z przewidywaniami może to nastąpić po I kwartale 2016 r.

Informujemy, że wiadomość o przyjmowaniu wniosków w tej sprawie zostanie przekazana  dla mieszkańców miasta Starogard Gdański na stronach internetowych Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w prasie lokalnej, jednocześnie ostrzegamy Państwa przed „oszustami”, którzy próbują wyłudzić pieniądze za pobranie fałszywego wniosku.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 26