MENU

Aktualności
poniedziałek, 26 listopada 2012 00:00

Rekrutacja do udziału w projekcie systemowym
„ALPINIŚCI” w 2013 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do końca grudnia br. prowadzi rekrutację kandydatów do uczestnictwa w projekcie systemowym „ALPINIŚCI-podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.” Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Starogardu Gdańskiego  w wieku 15- 64 lata, zagrożeni wykluczeniem społecznym, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, którzy są:
- bezrobotni lub nieaktywni zawodowo,
- zatrudnieni, zagrożeni utratą pracy.

Zainteresowanych udziałem w projekcie, którego działania zaplanowane są w okresie od stycznia do lipca 2013 r.  prosimy o kontakt z MOPS: osobisty, telefoniczny pod nr tel. 58 562 44 58 lub e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
wtorek, 06 listopada 2012 00:00

Komunikat

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że z dniem 5 listopada 2012r.  pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą pracować w terenie w dni robocze do godziny 19.30

 
poniedziałek, 05 listopada 2012 00:00

Alpiniści 2012


Powoli dobiega końca realizacja kolejnej edycji projektu systemowego „Alpiniści”. Spośród zadań przewidzianych na rok bieżący dotychczas zrealizowano:

 • diagnozę preferencji zawodowych  przeprowadzonych przez doradców zawodowych w PUP Starogard Gd. dla 70 osób (czerwiec br.)
 • zajęcia aktywizujące do otrzymania zatrudnienia realizowane przez PUP Starogard Gd. dla 20 osób (czerwiec br.)
 • zajęcia w Klubie Pracy zorganizowane i przeprowadzone  przez PUP Starogard Gd. dla 15 osób (czerwiec br.)
 • szkolenia psychologiczne grupowe i indywidualne dla 70 osób (od lipca do września br.)
 • piknik rodzinny dla 240 osób w dniu 11.08.2012 r.
 • badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy przed kursami zawodowymi dla 67 osób.

Trwa natomiast realizacja pozostałych zadań projektowych:

 • indywidualna terapia psychologiczna dla 30 beneficjentów (od sierpnia do listopada br.)
 • grupa wsparcia  1 raz w miesiącu od VIII do XII br.  dla osób chętnych
 • pracę  trzech asystentów rodziny pracujących z  30 rodzinami (od czerwca do grudnia br.)
 • poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa realizowane 1 raz w tygodniu (od czerwca do grudnia br.)
 • pomoc z zorganizowaniu i opłacenie opieki nad osobami zależnymi w czasie obecności beneficjentów na zajęciach projektowych
 • staż u pracodawcy dla 2 osób przez 3 m-ce  (od września br.)
 • kursy zawodowe  dla 67 osób (od października do grudnia br.)
 • na grudzień br. zaplanowane są szkolenia: udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz  poprawa wizerunku.

W listopadzie i grudniu br. spośród osób objętych pomocą społeczną prowadzona będzie rekrutacja beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie w 2013 r..  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z MOPS. Zaplanowane działania w przyszłorocznej edycji projektu rozszerzono dodatkowo o program korekcyjno – edukacyjny dla stosujących przemoc.

 
poniedziałek, 29 października 2012 00:00

Komunikat

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim prosi wszystkich mieszkańców miasta Starogard Gdański o zgłaszanie informacji o osobach bezdomnych, które wymagają niezwłocznego wsparcia, w celu dotarcia do tych osób z ofertą pomocy społecznej. Szybka reakcja oraz wsparcie pomogą zapobiec tragediom.
Informacje te można kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Jana Pawła II nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.30. Po godzinach pracy MOPS i w dni wolne ustawowo sprawy bezdomnych należy zgłaszać do Straży Miejskiej lub Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Telefony kontaktowe MOPS:
58 562 44 58
58 561 29 84
telefon komórkowy:
797 364 004

Fax:
58 563 40 14
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Świadczenia realizowane na rzecz bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim to:

 1. skierowanie do schroniska wraz z pokryciem kosztu podróży lub zapewnienie transportu
 2. posiłki obiadowe i suchy prowiant na śniadanie i kolację w okresie od 02 listopada br. do  31 grudnia br.
 3. zabiegi sanitarno-higieniczne w okresie jw.
 4. pomoc finansowa na opłatę wynajętej stancji,
 5. praca socjalna w kierunku wyjścia z bezdomności, pomoc w załatwieniu spraw osobistych i rodzinnych, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i somatycznego, prośby do Gminnej Komisji Rozwiązywania Alkoholowych o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego
 6. skierowanie do domu pomocy społecznej bezdomnych wymagających opieki osoby drugiej, w tym za zgodą sądu
 7. inne formy pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: opał, odzież, obuwie, bielizna osobista, leki, sprawienie pogrzebu i inne zgodnie z rozeznanymi potrzebami
 8. decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone
 9. docieranie do miejsc gromadzenia się i pobytu bezdomnych z ofertą schronienia lub innej pomocy społecznej
 10. współpraca z funkcjonariuszami Staży Miejskiej i Policji
 11. akcja informacyjna o ofertach pomocy bezdomnym.
 
poniedziałek, 29 października 2012 00:00

AKCJA ZIMA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH


W dniu 22 października 2012r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 6  odbyło się spotkanie dotyczące koordynacji wspierania bezdomnych w okresie jesienno-zimowym.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd., Straży Miejskiej w Starogardzie Gd., Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii Św. Mateusza w Starogardzie Gd., Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medpharma” w Starogardzie Gdańskim, oraz Przewodniczący Parafialnego zespołu CARITAS” Parafii Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gd., a także Dyrektor MOPS, Zastępca Dyrektora i Kierownik Sekcji Pracowników Socjalnych MOPS.

Przedyskutowano aspekty i możliwości udzielania wsparcia. Ustalono zasady współpracy poszczególnych służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy bezdomnym. Tradycyjnie będą patrolowane miejsca gromadzenia się bezdomnych w celu zaoferowania pomocy szczególnie skierowania do schroniska. Podobnie jak w latach ubiegłych Zespół CARITAS przy Parafii Miłosierdzia Bożego będzie świadczył pomoc bezdomnym w formie: gorącego posiłku, suchego prowiantu żywnościowego, zabiegów sanitarno-higienicznych, zaopatrzenia w bieliznę osobistą, odzież, obuwie.

Tylko wspólne działania mogą być skuteczne i dobrze realizowane.

 
czwartek, 20 września 2012 08:00

Informacja o zweryfikowaniu kryteriów dochodowych


Informujemy, że od 01 października br. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić 542 zł m-nie, dla osoby w rodzinie 456 zł.
W związku ze wzrostem kryterium dochodowego, prawo do posiłku obiadowego w szkole i przedszkolu na koszt MOPS mają dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł.
Rodziców zainteresowanych tą formą wsparcia prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 15