MENU

Aktualności
poniedziałek, 29 października 2012 00:00

AKCJA ZIMA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH


W dniu 22 października 2012r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 6  odbyło się spotkanie dotyczące koordynacji wspierania bezdomnych w okresie jesienno-zimowym.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd., Straży Miejskiej w Starogardzie Gd., Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii Św. Mateusza w Starogardzie Gd., Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medpharma” w Starogardzie Gdańskim, oraz Przewodniczący Parafialnego zespołu CARITAS” Parafii Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gd., a także Dyrektor MOPS, Zastępca Dyrektora i Kierownik Sekcji Pracowników Socjalnych MOPS.

Przedyskutowano aspekty i możliwości udzielania wsparcia. Ustalono zasady współpracy poszczególnych służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy bezdomnym. Tradycyjnie będą patrolowane miejsca gromadzenia się bezdomnych w celu zaoferowania pomocy szczególnie skierowania do schroniska. Podobnie jak w latach ubiegłych Zespół CARITAS przy Parafii Miłosierdzia Bożego będzie świadczył pomoc bezdomnym w formie: gorącego posiłku, suchego prowiantu żywnościowego, zabiegów sanitarno-higienicznych, zaopatrzenia w bieliznę osobistą, odzież, obuwie.

Tylko wspólne działania mogą być skuteczne i dobrze realizowane.

 
czwartek, 20 września 2012 08:00

Informacja o zweryfikowaniu kryteriów dochodowych


Informujemy, że od 01 października br. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić 542 zł m-nie, dla osoby w rodzinie 456 zł.
W związku ze wzrostem kryterium dochodowego, prawo do posiłku obiadowego w szkole i przedszkolu na koszt MOPS mają dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł.
Rodziców zainteresowanych tą formą wsparcia prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 
piątek, 31 sierpnia 2012 00:00

KOMUNIKAT

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustaw
o pomocy osobom uprawnionym do alimentówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2013.
Wnioski należy składać w  budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. ulega zmianie kryterium dochodowe będące podstawą ubiegania się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy obowiązujący  od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2013 r.
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Ulegają zmianie również kwoty zasiłku rodzinnego i będą przysługiwały w kwocie: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat oraz 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.


Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego

  1. Na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego złożony z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2012 r. świadczenia przysługujące za miesiąc wrzesień br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2012 r.
  2. Na wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożony wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2012 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2012 r.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2012 r. skutkuje przyznaniem świadczenia od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.


W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 17.30
pod numerem tel. 58 56 244 58 lub
pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
wtorek, 28 sierpnia 2012 00:00

KOMUNIKAT

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych
od dnia 1 listopada 2012 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

  • 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

  • 77 zł na dziecko do 5 lat,
  • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
  • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.


Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 
piątek, 27 lipca 2012 00:00


 

 
środa, 25 lipca 2012 00:00

Realizacja projektu systemowego „ALPINIŚCI”


Trwa realizacja piątej edycji projektu  systemowego „ALPINIŚCI – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji bytowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański”, którego celem jest podniesienie motywacji do podjęcia zatrudnienia i zmiany trybu życia.

W 2012 roku udział w projekcie zaplanowano dla 70 beneficjentów ostatecznych, z czego dla 30 osób oprócz działań prowadzących do aktywizacji zawodowej przewidziane zostało wsparcie asystenta rodziny w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rekrutacja uczestników projektu trwała od stycznia do maja br. i zakończyła się na przełomie maja i czerwca zawarciem kontraktów socjalnych.

W ramach podjętej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gdańskim doradcy zawodowi tut. Urzędu Pracy sporządzili w miesiącu czerwcu z beneficjentami projektu diagnozę preferencji zawodowych, która miała na celu określenie predyspozycji poszczególnych osób objętych badaniem do wykonywania określonego zawodu. Ponadto PUP zorganizował dla 15 uczestników projektu zajęcia w Klubie Pracy, a dla 20 zajęcia aktywizujące umożliwiające uzyskania zatrudnienia.

Obecnie przeprowadzane są badania lekarskie mające na celu uzyskanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do uczestnictwa przez poszczególnych beneficjentów w wybranym kursie zawodowym. Osoby, które otrzymają stosowne orzeczenie zakwalifikowane zostaną do odbycia kursu zawodowego, natomiast wszyscy uczestnicy projektu rozpoczną z dniem 31 lipca br. szkolenia psychologiczne.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 14