MENU

Aktualności
środa, 05 czerwca 2013 00:00

Działania kończące realizację zadań w projekcie systemowym
„ALPINIŚCI – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.”

Od 05 czerwca 2013 r. rozpoczęła się realizacja kursów zawodowych, które zakończą się 26 lipca 2013 r. Uczestniczyć w nich będzie 67 beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z przeprowadzoną przez PUP diagnozą preferencji zawodowych uczestników projektu przygotowane zostały następujące kursy: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 12 osób, profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + gospodarka magazynowa dla 13 osób, pomoc kuchenna dla 5 osób, pomoc domowa i hotelowa dla 9 osób, operator wózków jezdniowych z obsługą – wymianą butli gazowej + program magazynowo-handlowy, florysta dla 4 osób, pielęgnacja terenów zielonych dla 4 osób, opieka nad dziećmi dla 3 osób, fryzjerstwo dla 3 osób, pracownik ogólnobudowlany + elementy kafelkarstwa dla 3 osób.

Na 30 lipca 2013 r. zaplanowane jest spotkanie podsumowujące realizację projektu.

 
wtorek, 04 czerwca 2013 00:00

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy -

http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!

Wykonawca badania Agrotec Polska

 
środa, 22 maja 2013 00:00

 

 
sobota, 09 lutego 2013 00:00

Zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U poz. 1548). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 r.

Ponadto informujemy, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach mogą przed wygaśnięciem decyzji (w miesiącu czerwcu br.) złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach lub o specjalny zasiłek opiekuńczy.

W myśl aktualnie obowiązujących  przepisów świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce lub ojcu
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 4. innym osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 5. Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobom wymagającą opieki np. rodzeństwo, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
  - rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są  małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma osób takich jak: opiekun faktyczny, czy spokrewniona rodzina zastępcza lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Kwota świadczenia od 01-07-2013 r. to 620,00 zł miesięcznie. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu.

Dla osób, które rezygnują z zatrudnienia by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny lecz nie spełniają zasad do świadczenia pielęgnacyjnego w/wym. ustawa przewiduje specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego przyznanie zależy od dochodu.  Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 623,00 zł miesięcznie. Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, kwota świadczenia to 520,00 zł miesięcznie.
.

 

 
piątek, 21 grudnia 2012 00:00

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

 

 
poniedziałek, 26 listopada 2012 00:00

Rekrutacja do udziału w projekcie systemowym
„ALPINIŚCI” w 2013 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do końca grudnia br. prowadzi rekrutację kandydatów do uczestnictwa w projekcie systemowym „ALPINIŚCI-podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.” Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Starogardu Gdańskiego  w wieku 15- 64 lata, zagrożeni wykluczeniem społecznym, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, którzy są:
- bezrobotni lub nieaktywni zawodowo,
- zatrudnieni, zagrożeni utratą pracy.

Zainteresowanych udziałem w projekcie, którego działania zaplanowane są w okresie od stycznia do lipca 2013 r.  prosimy o kontakt z MOPS: osobisty, telefoniczny pod nr tel. 58 562 44 58 lub e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 16