MENU

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
(DZIENNIK USTAW 2017 r. poz. 1454)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
(DZIENNIK USTAW 2017 r. poz. 2449)

Uchwała Nr LVIII/548/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu "Starogardzka Karta Dużej Rodziny"

Uchwała nr XXXII/305/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3636)"