MENU

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B (Ośrodek Adaptacyjny)

Al. Jana Pawła II nr 6,
83-200 Starogard Gdański
tel. +48 058 562-09-48

Ośrodek Adaptacyjny

Środowiskowy Dom Samopomocy typ B (Ośrodek Adaptacyjny) powstał 20.11.1999 roku i przez minione 10 lat służył osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo poprzez rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia osób niepełnosprawnych.

Ośrodek świadczy swe usługi w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szczególną formą działania jest rehabilitacja społeczna, która ma na celu nauczenie oraz podtrzymywanie zdolności:

 • uczestnictwa i funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym,
 • wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego,
 • wyzwalanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie,
 • znalezienie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu,
 • rozwijania zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach,
 • podtrzymania i rozwijania sprawności psychoruchowej.

Do podstawowych form realizacji zadań należy prowadzenie:

 • treningu umiejętności społecznych: trening higieniczny, kulinarny, budżetowy, edukacyjno - lekowy, umiejętności interpersonalnych i praktycznych,
 • muzykoterapii,
 • choreoterapii - terapii przez taniec,
 • terapii poprzez teatr,
 • kinezyterapii - terapii przez ruch,
 • ergoterapii - terapii przez pracę,
 • zajęć rekreacyjno - kulturalnych dostosowanych do możliwości fizycznych i psychicznych uczestników.

Uczestnicy ośrodków wsparcia codziennie korzystają z zabiegów fizjoterapii oraz masażu.

Środowiskowy Dom Samopomocy typ B (Ośrodek Adaptacyjny) jest  miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, działającym na rzecz integracji społecznej oraz aktywnie angażującym się w różnego rodzaju działania w skali lokalnej i nie tylko. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych pozwala uwierzyć we własne siły, przywraca szacunek do samego siebie oraz zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.

„Bycie użytecznym i potrzebnym pozwala przetrwać trudności i przełamywać granice   niepełnosprawności"