MENU

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B

Al. Jana Pawła II nr 5,
83-200 Starogard Gdański
tel. +48 058 561-12-96

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ośrodek ten świadczy swe usługi od 20 lutego 1998 roku.

Przeznaczony jest on dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00.

Głównym i podstawowym założeniem w/wymienionego ośrodka wsparcia dziennego jest rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

Do podstawowych form realizacji należy prowadzenie:

 • treningu umiejętności społecznych (trening higieniczny, kulinarny, budżetowy, umiejętności interpersonalnych,
 • muzykoterapii,
 • choreoterapii,
 • terapii przez teatr,
 • kinezyterapii –terapii przez ruch,
 • ergoterapii –terapii przez pracą,
 • zajęć rekreacyjno – kulturalnych dopasowanych do możliwości fizycznych i psychicznych uczestników.

Wszelkie działania podejmowane w Środowiskowym Domu Samopomocy mają na celu wyuczenie i rozwijanie a następnie podtrzymywanie zdolności z zakresu:

 • uczestnictwa i funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym,
 • wykonywania podstawowych czynności życia codziennego,
 • znalezienia ciekawej  i atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie zainteresowań, indywidualnych uzdolnień  poprzez udział w  różnorodnych zajęciach,
 • wyzwalanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie,
 • podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychoruchowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, działającym na rzecz integracji społecznej oraz aktywnie angażującym się w różnego rodzaju działania w skali lokalnej i nie tylko. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych pozwala uwierzyć we własne siły, przywraca szacunek do samego siebie oraz zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.

„Każda chwila życia jest dobra, by zacząć uczyć się czegoś nowego, taki stan wywala pozytywną energię”