MENU

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ A i C
MOPS

ul. Pelplińska 3,
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562-24-52

"Jest się takim, jak miejsce,
w którym się jest"

(Zofia Nałkowska)

Ośrodek Wsparcia

Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Pelplińskiej 3 w Starogardzie Gdańskim jest zapewnienie osobom przewlekle chorującym psychicznie oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

Podstawą działania Domu jest organizowanie i prowadzenie terapii mającej na celu usamodzielnienie i aktywizacje życiową społeczną i zawodową w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz potencjałem lokalnej społeczności.


Postępowanie rehabilitacyjno-aktywizujące w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywa się poprzez uczestnictwo w szeregu zajęć w tym:

 • trening kulinarny,
 • trening lekowy,
 • zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej,
 • trening higieniczny,
 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
 • trening budżetowy(gospodarowania własnymi środkami pieniężnymi),
 • trening umiejętności praktycznych związanych z pracownią gospodarstwa domowego w tym trening ogrodniczy,
 • trening bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie domowym,
 • trening umysłu,
 • choreoterapia (grupowe zajęcia taneczno-ruchowe),
 • pracownia terapii zajęciowej i rękodzieła,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • psychoedukacja (prowadzona przez psychologa),
 • zajęcia wokalno-muzyczne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • turystykę i rekreację,
 • zajęcia teatralne.


Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom:

 • pobyt codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.30
 • zabiegi rehabilitacyjne :kinezyterapię i masaż,
 • posiłki obiadowe,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • spotkania grupy wsparcia uczestników oraz ich rodzin,
 • uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.


..."Na każdym etapie życia warto być aktywnym,
albowiem człowiek stworzony jest do działania i dzielenia się
z innymi wewnętrznym bogactwem..."