MENU

UCHWAŁA NR XLV/453/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

UCHWAŁA NR LIV/580/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański