MENU

Wewnętrzne numery telefonów

 

Sekcja Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny

 

Pracownicy socjalni

Chmielińska Joanna

58 56 244 58
/wew. 13/

Mazur Beata
Zgoda Adam
Walendziak Ilona

58 56 244 58
/wew. 25 i 26/

Rogaczewski Robert
Treder Joanna
Dąbrowska Katarzyna
Mindak Bożena

58 56 244 58
/wew. 27/

Kościelnik-Stypa Monika
Gołąbek Maria
Matyszczak Janina
Formela Grzegorz

58 56 244 58
/wew. 24/

Kolińska Hanna
Michalska Danuta
Biesik Barbara
Ossowska Marta

58 56 244 58
/wew. 23/

 

Asystenci rodziny

Ostrowska Marzena
Rambowska Beata
Jankowska Marta
Serocka Ewa
Liss-Peplinska Magdalena
Rzoska Patrycja

58 56 244 58
/wew. 40/

 

Procedura Niebieskiej Karty

Wrońska Magdalena

58 56 244 58
/wew. 16/