MENU

UCHWAŁA NR LIV/574/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu „SENIOR+” w Starogardzie Gdańskim

UCHWAŁA NR XLVIII/489/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „SENIOR+” w Starogardzie Gdańskim oraz trybu kwalifikowania uczestników

UCHWAŁA nr 157 RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020

Zarządzenie Nr 22/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
z dnia 22 października 2018

Regulamin Dziennego Domu "SENIOR +" w Starogardzie Gdańskim
Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2018
z dnia 22 października 2018