MENU

W celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia  do celów emerytalno - rentowych,
  • oświadczenie o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny