MENU

2017-01-17 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2017
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

2018-01-19 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

2019-01-17 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)