MENU

2019-02-25 Starogard Gdański: Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Hallera 19 w Starogardzie Gdańskim, w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2019 r.

Pliki do pobrania:
2019-02-25 Zaproszenie do złożenia oferty (2262KB)
2019-02-25 Załącznik nr 1 (334KB)
2019-02-25 Umowa - wzór (1670KB)
2019-02-25 Klauzula informacyjna (493KB)
2019-02-28 Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty (197KB)

 

2019-01-18 Starogard Gdański: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w 2019r.

Pliki do pobrania:
2019-01-18 Treść zapytania (436KB)
2019-01-18 Załącznik nr 1 (1088KB)
2019-01-18 Załącznik nr 2 (670KB)
2019-01-23 Zawiadomienie o wyborze oferty (256KB)

 

2018-12-18 Starogard Gdański: Świadczenie na rzecz MOPS usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku t.j. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
2018-12-18 Treść zapytania (1128KB)
2018-12-18 Załącznik nr 1 (2329KB)
2018-12-18 Załącznik nr 2 (194KB)
2018-12-18 Załącznik nr 3 (1250KB)
2018-12-18 Załącznik nr 4 (1660KB)
2018-12-24 Zawiadomienie o wyborze oferty (194KB)

 

2018-11-30 Starogard Gdański: Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Pliki do pobrania:
2018-11-30 Treść zapytania (1166KB)
2018-11-30 Załącznik nr 1 (265KB)
2018-11-30 Załącznik nr 2 (185KB)
2018-11-30 Załącznik nr 3 (203KB)
2018-11-30 Załącznik nr 4 (1739KB)
2018-11-30 Załącznik nr 5 (457KB)
2018-12-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (223KB)

 

2018-10-23 Starogard Gdański: Zapytanie ofertowe - wsparcie w okresie od 02.11.2018 do 31.12.2018 dla ok. 10 osób bezdomnych i innych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2018-10-23 Treść zapytania (848KB)
2018-10-23 Załącznik nr 1 (216KB)
2018-10-23 Załącznik nr 2 (312KB)
2018-10-23 Załącznik nr 3 (986KB)
2018-10-30 Zawiadomienie o wyborze oferty (201KB)

 

2018-08-07 Starogard Gdański: Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie dla osób bezdomnych (kobiet, rodzica z dzieckiem), z terenu miasta Starogard Gdański pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia i innych usług.

Pliki do pobrania:
2018-08-07 Treść ogłoszenia (155KB)
2018-08-07 Załącznik nr 1 (109KB)
2018-08-07 Załącznik nr 2 (105KB)
2018-08-07 Załącznik nr 3 (118KB)
2018-08-07 Załącznik nr 4 (102KB)
2018-08-17 Unieważnienie zapytania ofertowego (213KB)

 

2018-07-23 Starogard Gdański: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczeniu usług w zakresie schronienia osób bezdomnych z terenu miasta Starogard Gdański.

Pliki do pobrania:
2018-07-23 Treść ogłoszenia (1610KB)
2018-07-23 Załącznik nr 2 (372KB)
2018-07-23 Załącznik nr 3 (1338KB)
2018-07-23 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór (1728KB)
2018-08-02 Zawiadomienie o wyborze oferty (405KB)
2018-08-27 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (239KB)

 

2018-07-19 Starogard Gdański: Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - domu.

Pliki do pobrania:
2018-07-19 Treść zapytania (1183KB)
2018-07-19 Załącznik nr 1 (256KB)
2018-07-19 Załącznik nr 2 (227KB)
2018-07-19 Załącznik nr 3 (229KB)
2018-07-19 Załącznik nr 4 (745KB)
2018-07-19 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór (1728KB)
2018-07-26 Zawiadomienie o wyborze oferty (191KB)

 

2018-07-12 Starogard Gdański: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim

Pliki do pobrania:
2018-07-12 Treść zapytania (420KB)
2018-07-12 Załącznik nr 1 (275KB)
2018-07-12 Załącznik nr 2 (8086KB)
2018-07-12 Załącznik nr 3 (183KB)
2018-07-12 Załącznik nr 4 (1008KB)
2018-07-12 Informacje dotyczące zbierania danych osobowych (443KB)

 

2018-07-06 Starogard Gdański: Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - domu.

Pliki do pobrania:
2018-07-06 Treść zapytania (1212KB)
2018-07-06 Załącznik nr 1 (255KB)
2018-07-06 Załącznik nr 2 (724KB)
2018-07-06 Załącznik nr 3 (15326KB)
2018-07-06 Informacje dotyczące zbierania danych osobowych (443KB)
2018-07-12 Unieważnienie zapytania ofertowego (271KB)

 

2018-06-19 Starogard Gdański: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim

Pliki do pobrania:
2018-06-19 Treść zapytania (376KB)
2018-06-19 Załącznik nr 1 (278KB)
2018-06-19 Załącznik nr 2 (8086KB)
2018-06-19 Załącznik nr 3 (1016KB)
2018-07-06 Unieważnienie zapytania ofertowego (88KB)

 

2018-05-30 Starogard Gdański: Remont elewacji budynku oraz remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2018-05-30 Treść zapytania (357KB)
2018-05-30 Załącznik nr 1 (275KB)
2018-05-30 Załącznik nr 2 (2545KB)
2018-05-30 Załącznik nr 3 (4028KB)
2018-06-26 Zawiadomienie o wyborze oferty (195KB)

 

2018-03-02 Starogard Gdański: Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w okresie od 15.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pliki do pobrania:
2018-03-02 Treść zapytania (1119KB)
2018-03-02 Załącznik nr 1 (274KB)
2018-03-02 Załącznik nr 2 (186KB)
2018-03-02 Załącznik nr 3 (185KB)
2018-03-02 Załącznik nr 4 (834KB)
2018-03-09 Zawiadomienie o wyborze oferty (234KB)

 

2018-01-30 Starogard Gdański: Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pliki do pobrania:
2018-01-30 Treść zapytania (406KB)
2018-02-07 Odpowiedź na pytanie dot. składania ofert  cenowych (203KB)
2018-02-12 Zawiadomienie o wyborze oferty (209KB)

 

2018-01-26 Starogard Gdański: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w 2018r.

Pliki do pobrania:
2018-01-26 Treść zapytania (406KB)
2018-01-26 załącznik nr 1 (229KB)
2018-01-26 załącznik nr 2 (611KB)
2018-01-26 Formularz cenowy (864KB)
2018-01-31 Zawiadomienie o wyborze oferty (233KB)

 

2017-12-18 Starogard Gdański: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz.U. z 2017 r, poz. 1481) oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
2017-12-18 Treść zapytania (1704KB)
2017-12-18 załącznik nr 1 (2153KB)
2017-12-18 załącznik nr 2 (192KB)
2017-12-18 załącznik nr 3 (1188KB)
2017-12-18 załącznik nr 4 (1628KB)
2017-12-22 Przedłużenie terminu składania ofert (207KB)
2017-12-27 Zmiana treści zapytania ofertowego (205KB)
2017-12-27 Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego (1454KB)
2017-12-27 Treść zapytania (1255KB)
2017-12-27 załącznik nr 1 (2345KB)
2017-12-27 załącznik nr 2 (196KB)
2017-12-27 załącznik nr 3 (1262KB)
2017-12-27 załącznik nr 4 (1609KB)
2017-12-29 Zawiadomienie o wyborze oferty (202KB)

 

2017-11-27 Starogard Gdański: Malowanie pomieszczeń Ośrodka Adaptacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6.

Pliki do pobrania:
2017-11-27 Treść zapytania (1260KB)
2017-11-27 Wzór umowy (1338KB)

 

2017-11-08 Starogard Gdański: Wykonanie wymiany podłóg w pomieszczeniu biurowym pracowników socjalnych w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6.

Pliki do pobrania:
2017-11-08 Treść zapytania (1260KB)
2017-11-08 Wzór umowy (1338KB)
2017-11-15 Zawiadomienie o wyborze oferty (187KB)

 

2017-01-03 Starogard Gdański: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w 2017r.

Pliki do pobrania:
2017-01-03 Treść zapytania (408KB)
2017-01-03 załącznik nr 1 (231KB)
2017-01-03 załącznik nr 2 (596KB)
2017-01-03 Formularz cenowy (729KB)
2017-01-09 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego cz. 1 (173KB)
2017-01-10 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego cz. 2 (165KB)
2017-01-13 Zawiadomienie o wyborze oferty (287KB)

 

2016-12-05 Starogard Gdański: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2016-12-05 Treść zapytania (405KB)
2016-12-05 załącznik nr 1 (365KB)
2016-12-05 załącznik nr 2 (40KB)
2016-12-08 Zawiadomienie o wyborze oferty (182KB)

 

2016-11-25 Starogard Gdański: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.) oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
2016-11-25 Treść zapytania (1756KB)
2016-11-25 załącznik nr 1 (489KB)
2016-11-25 załącznik nr 2 (34KB)
2016-11-25 załącznik nr 3 (125KB)
2016-11-25 załącznik nr 4 (69KB)
2016-11-29 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego cz. 1 (1795KB)
2016-12-01 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego cz. 2 (1101KB)
2016-12-01 Przedłużenie terminu składania ofert (211KB)
2016-12-05 Zawiadomienie o wyborze oferty (212KB)

 

2016-11-23 Starogard Gdański: Dostawa paczek żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2016-11-23 Treść zapytania (642KB)
2016-11-23 załącznik nr 1 (58KB)
2016-11-30 Zawiadomienie o wyborze oferty (252KB)

 

2016-07-11 Starogard Gdański: Remont łazienki oraz malowanie wybranych pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy Al. Jana Pawła II 5 w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2016-07-11 Treść zapytania (641KB)
2016-07-11 załącznik nr 1 (31KB)
2016-07-11 załącznik nr 2 (1898KB)
2016-07-11 załącznik nr 3 (4085KB)
2016-07-11 załącznik nr 4 (32KB)
2016-07-29 Zawiadomienie o wyborze oferty (191KB)

 

 

2016-04-04 Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie biurowe w celu uruchomienie działu świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2016-04-04 Treść zapytania (855KB)
2016-04-04 załącznik nr 1 (32KB)
2016-04-04 załącznik nr 2 (1255KB)
2016-04-04 załącznik nr 3 (323KB)
2016-04-04 załącznik nr 4 (89KB)
2016-04-04 załącznik nr 5 (32KB)
2016-04-04 załącznik nr 6 (32KB)
2016-04-04 załącznik nr 7 (65KB)
2016-04-11 Zawiadomienie o wyborze oferty (253KB)

 

2016-03-17 Starogard Gdański: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2016-03-17 Treść zapytania (450KB)
2016-03-17 załącznik nr 1 (215KB)
2016-03-17 załącznik nr 2 (44KB)
2016-03-17 załącznik nr 3 (208KB)
2016-03-21 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego (232KB)
2016-03-21 Zawiadomienie o zmianie treści zapytania ofertowego (928KB)
2016-03-24 Zawiadomienie o wyborze oferty (376KB)

 

2016-03-08 Starogard Gdański: Dostawa serwerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2016-03-08 Treść zapytania (442KB)
2016-03-08 załącznik nr 1 (205KB)
2016-03-08 załącznik nr 2 (40KB)
2016-03-08 załącznik nr 3 (210KB)
2016-03-10 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania (333KB)
2016-03-17 Zawiadomienie o wyborze oferty (261KB)

 

2016-01-11 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w 2016r.

Pliki do pobrania:
2016-01-11 Treść zapytania (391KB)
2016-01-11 Formularz ofertowy (92KB)
2016-01-14 Zawiadomienie o wyborze oferty (252KB)

 

2015-12-04 Starogard Gdański: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

Pliki do pobrania:
2015-12-04 Treść zapytania (1660KB)
2015-12-04 załącznik nr 1 (308KB)
2015-12-04 załącznik nr 2 (33KB)
2015-12-04 załącznik nr 3 (193KB)
2015-12-04 załącznik nr 4 (246KB)
2015-12-15 Zawiadomienie o wyborze oferty (208KB)

 

2015-11-27 Starogard Gdański: Dostawa paczek żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2015-11-27 Treść zapytania (557KB)
2015-11-27 załącznik nr 1 (57KB)
2015-11-27 załącznik nr 2 (203KB)
2015-12-02 Zawiadomienie o wyborze oferty (347KB)

 

2015-11-26 Starogard Gdański: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

Pliki do pobrania:
2015-11-26 Treść zapytania (1146KB)
2015-11-26 załącznik nr 1 (308KB)
2015-11-26 załącznik nr 2 (33KB)
2015-11-26 załącznik nr 3 (193KB)
2015-11-26 załącznik nr 4 (246KB)
2015-12-03 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (237KB)

 

2015-11-12 Starogard Gdański: Usługa polegająca na malowaniu wybranych pomieszczeń w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2015-11-12 Treść zapytania (337KB)
2015-11-12 załącznik nr 1 (182KB)
2015-11-12 załącznik nr 2 (3254KB)
2015-11-24 Zawiadomienie o wyborze oferty (280KB)

 

2015-01-14 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w 20015r.

Pliki do pobrania:
2015-01-14 Treść zapytania (402KB)
2015-01-14 Formularz ofertowy (25KB)
2015-01-14 Formularz cenowy (94KB)
2015-01-22 Zawiadomienie o wyborze oferty (298KB)

 

2014-12-03 Starogard Gdański: Przygotowanie i dostawa paczek żywnościowych dla klientów MOPS.

Pliki do pobrania:
2014-12-03 Treść zapytania (559KB)
2014-12-03 załącznik nr 1 (56KB)
2014-12-03 załącznik nr 2 (47KB)
2014-12-08 Zawiadomienie o wyborze oferty (296KB)

 

2014-11-25 Starogard Gdański: Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do Środowiskowych Domów Samopomocy oraz do miejsca zamieszkania klienta MOPS na terenie Starogardu Gdańskiego.

Pliki do pobrania:
2014-11-25 Treść ogłoszenia (1611KB)
2014-11-25 załącznik nr 1 (36KB)
2014-11-25 załącznik nr 2 (37KB)
2014-11-25 załącznik nr 3 (33KB)
2014-11-25 załącznik nr 4 (210KB)
2014-12-02 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (317KB)

 

2014-11-25 Starogard Gdański: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

Pliki do pobrania:
2014-11-25 Treść ogłoszenia (1147KB)
2014-11-25 załącznik nr 1 (1736KB)
2014-11-25 załącznik nr 2 (33KB)
2014-11-25 załącznik nr 3 (119KB)
2014-11-25 załącznik nr 4 (57KB)
2014-12-08 Zawiadomienie o wyborze oferty (208KB)

 

2014-09-22 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Pelplińska 3, 83-200 Starogard Gdański.

Pliki do pobrania: 
2014-09-22  Treść zapytania (141KB)
2014-09-22  Formularz ofertowy (30KB)
2014-09-22  Wzór umowy (321KB)
2014-09-22  Wykaz wykonanych robót polegających na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. (29KB)
2014-09-22  Projekt podjazdu (1212KB)
2014-09-22  Przedmiar (150KB)
2014-10-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (145KB)

 

2014-02-19 Dostawa serwera oraz oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania: 
2014-02-19  Treść zapytania (123KB)
2014-02-19  załącznik nr 1 (40KB)
2014-02-19  załącznik nr 2 (47KB)
2014-02-28 Zawiadomienie o wyborze oferty (80KB)

 

2014-02-05 Starogard Gdański: Dostawa talonów (bonów) żywnościowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Numer ogłoszenia: 41888 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014

Pliki do pobrania:
2014-02-05 Treść ogłoszenia (49KB)
2014-02-05 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (108KB)
2014-02-05 załącznik nr 1 (30KB)
2014-02-05 załącznik nr 2 (37KB)
2014-02-05 załącznik nr 3 (30KB)
2014-02-05 załącznik nr 4 (29KB)
2014-02-05 załącznik nr 5 (19KB)
2014-02-05 załącznik nr 6 (40KB)
2014-02-20 Zawiadomienie o wyborze oferty (80KB)
2014-03-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (105KB)

 

2014-01-23 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania:
2014-01-23 Treść zapytania (77KB)
2014-01-23 Formularz ofertowy (111KB)
2014-01-28  Zawiadomienie o wyborze oferty (61KB)