MENU

Aktualności
poniedziałek, 10 lipca 2017 00:00

 

 
środa, 06 września 2017 00:00

I N F O R M A C J A

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących za listopad świadczeń następuje do dnia 31 grudnia łącznie ze świadczeniami za miesiąc grudzień.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących za miesiąc październik  świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku łącznie ze świadczeniami za miesiąc listopad.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących za miesiąc październik i listopad  świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku łącznie ze świadczeniami za miesiąc grudzień.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 500+  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych 500+   oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego za miesiąc październik  świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku łącznie ze świadczeniami za miesiąc listopad.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego za miesiąc październik i listopad  świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku łącznie ze świadczeniem za miesiąc grudzień.

 
piątek, 22 września 2017 00:00

Podniesienie kompetencji rodzicielskich rodziców,
których dzieci są w pieczy zastępczej

MOPS w dniu 21 września 2017 r.  rozpoczął realizację projektu, którego celem  jest podniesienie kompetencji rodzicielskich rodziców, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.
Potrzeba realizacji projektu wynika ze wzrostu liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej i znikomej liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodziców biologicznych.
W spotkaniu rozpoczynającym projekt oprócz dyrektora i pracowników MOPS uczestniczył Dyrektor PCPR w Starogardzie Gd. Pan Bartosz Szadokierski.
Zaplanowane  na okres 4 m-cy (IX – XII br.) działania mają pomóc rodzicom w uzyskaniu wiedzy na temat prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich, kształtowania postaw życiowych, zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i spowodować  podniesienie kompetencji rodzicielskich, co w przyszłości może pozwolić na  powrót  dzieci pod ich opiekę.
Zgodę na udział wyraziło  22 rodziców.

Starogard Gd., 22 września 2017 r.

 
piątek, 25 sierpnia 2017 00:00

„Gotowi do pracy II”
propozycja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dla długotrwale bezrobotnych 
mieszkańców Starogardu Gdańskiego

W dniu 22 sierpnia 2017 r.  w MOPS odbyło się spotkanie informacyjne dot.  możliwości udziału w projekcie „Gotowi do pracy II”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i wejście lub powrót na rynek pracy. Na spotkanie zostali zaproszeni klienci Ośrodka korzystający ze świadczeń pomocy społecznej i nie aktywni zawodowo, spośród których 21 osób podpisało wstępną  deklarację udziału w projekcie.
Liderem projektu jest Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski 
ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2 , 85-225 Bydgoszcz.
Przedstawicielka Lidera projektu omówiła  zasady udziału, cele i zadania projektowe.
Ponieważ działania projektowe rozpoczną się w drugiej połowie września br. osoby zainteresowane w celu uzyskania informacji dot. udziału mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikami socjalnymi MOPS ( tel. 58 562 44 58)  lub z przedstawicielką Lidera projektu Panią Bogumiłą Kondys pod nr tel. 507978278.

 
wtorek, 22 sierpnia 2017 00:00

 
czwartek, 17 sierpnia 2017 00:00

Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)


Parafialne Zespoły CARITAS w Starogardzie Gd., które będą wydawały żywność z programu od września 2017 r.:

 1. Parafialny Zespół CARITAS Parafii Św. Wojciecha  w Starogardzie Gd.,
  ul. Pomorska 4a
 2. Parafialny Zespół CARITAS Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gd.,
  ul. Bpa. Dominika 8
 3. Parafialny Zespół CARITAS Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Starogardzie Gd.,
  ul. Skośna 36
 4. Parafialny Zespół Caritas Parafii Św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim,
  ul. Tczewska 3.

Skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się przy
Al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim w dniach i godzinach pracy Ośrodka  (wejście A).
Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów określonych  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy:

 • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 36