MENU

Aktualności
czwartek, 09 lutego 2017 00:00

"Bezpieczne dzieci w bezpiecznej sieci"

Bezpieczne dzieci w bezpiecznej sieci

W styczniu 2017r. zrealizowano w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim projekt socjalny pt. „Bezpieczne dzieci w bezpiecznej sieci”. Podczas spotkań rodzice mieli możliwość zapoznać się z ofertą placówek podejmujących działania profilaktyczne  m. in. na rzecz poprawy funkcjonowania dziecka i rodziny oraz uzyskali informacje:

  • dotyczące wpływu korzystania z komputera i sieci internetowej na rozwój dzieci i młodzieży,
  • bezpiecznego korzystania z komputera i sieci internetowej,
  • zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i sieci internetowej, np. cyberprzemocy .

Natomiast zajęcia warsztatowe umożliwiły zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem dostępnych, bezpłatnych  blokad rodzicielskich. Pracownik socjalny Ilona Walendziak dziękuje uczestnikom projektu, tj. rodzicom oraz osobom zaangażowanym w pomoc przy zorganizowaniu i realizacji działań edukacyjnych.

 
środa, 08 lutego 2017 00:00

"Jestem, widzę, reaguję..."

Jestem, widzę, reaguję

W miesiącu styczniu 2017 r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zrealizowano projekt socjalny "Jestem, widzę, reaguję...". W jego ramach zorganizowano cykl spotkań mających na celu podniesienie kompetencji i umiejętności rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym w zakresie wczesnego rozpoznawania i właściwego postępowania  w sytuacji zażywania przez dzieci środków psychoaktywnych – dopalaczy.
Działania projektowe obejmowały m.in.:

  • wykład dotyczący regulacji prawnych i zagrożeń jakie mogą wynikać z posiadania środków psychoaktywnych – dopalaczy (uzmysłowienie rodzicom, czy samo posiadanie i zażywanie dopalaczy jest karane);
  • wykład na temat mechanizmów powodujących uzależnienie (wyczulenie rodziców w zakresie rozpoznania wczesnych sygnałów wskazujących na zażywanie środków psychoaktywnych);
  • pogadankę na temat sposobów postępowania z dzieckiem u którego zauważono niepokojące sygnały wskazujące na zażywanie środków psychoaktywnych;

Pracownik socjalny Grzegorz Formela dziękuje wszystkim osobom, które umożliwiły przeprowadzenie działań projektowych jak też wszystkim osobom, które czynnie wzięły udział w organizowanych spotkaniach.

 
środa, 25 stycznia 2017 00:00

"Bezpieczny i Aktywny Senior"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię społeczną „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która w sposób kompleksowy będzie poruszała najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych regularnie przygotowując materiały edukacyjne i promocyjne mające dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
W obszarze bezpieczeństwa kampania ma na celu wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co się z tym wiąże ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów. Natomiast w zakresie szeroko rozumianej aktywności – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna - podnoszenie świadomości seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej "Bezpieczny i Aktywny Senior" można uzyskać pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Informujemy, że każdy senior, który skończył 60 lat może przystąpić do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Kartę tą można wyrobić bezpłatnie wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://glosseniora.pl/file/karta_seniora_formularz.pdf.

Karty wystawiane są imiennie i uprawniają ich posiadaczy do uzyskania wielu atrakcyjnych zniżek.
Więcej informacji dotyczących Ogólnopolskiej Karty Seniora można uzyskać pod adresem: http://glosseniora.pl/strona/oks

 
środa, 25 stycznia 2017 00:00

Obniżono opłaty za śmieci dla starogardzkich rodzin wielodzietnych

Od stycznia 2017 r. starogardzkie rodziny wielodzietne, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (tj. z 3 i większą liczbą dzieci) i prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, mogą korzystać z 10% ulgi w opłatach z gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu skorzystania z ulgi należy złożyć stosowny wniosek w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska ul. Zblewska 18 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1), tel. 58 561 37 78.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXII/305/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3636)

Uchwała nr XXXII/305/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3636).

Wniosek o zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
poniedziałek, 16 stycznia 2017 00:00

Załatwianie spraw drogą elektroniczną

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  prowadzi w chwili obecnej prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych świadczonych wszystkim obywatelom za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Mają one na celu zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez podpowiadanie osobom ubiegającym się o określone świadczenia, jak największej ilości danych niezbędnych do ich prawidłowego złożenia.

14 stycznia br. planowane jest zakończenie prac nad dostępem w PIU Empa@tia do formularzy elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie następujących świadczeń: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny.

Jednocześnie przypominamy, że od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej wybranych banków oraz portalu internetowego ePUAP2 dostępnego pod adresem www.epuap.gov.pl, umożliwiającego załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną.

 
środa, 04 stycznia 2017 00:00

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 34