MENU

Aktualności
sobota, 29 kwietnia 2017 00:00


 
piątek, 31 marca 2017 00:00


 
czwartek, 09 lutego 2017 00:00

 
czwartek, 09 lutego 2017 00:00

"Jesteś w społeczności lokalnej"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza dorosłe  osoby niepełnosprawne intelektualnie  i  fizycznie bądź ze sprzężoną niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do zapoznania się z ofertą dziennych ośrodków wsparcia funkcjonujących w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Głównym celem funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Starogardzie Gdańskim jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Podstawą działania Środowiskowych Domów Samopomocy jest organizowanie i prowadzenie terapii mającej na celu usamodzielnienie i aktywizacje życiową, społeczną i zawodową w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz potencjałem lokalnej społeczności Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Nasze Domy oferują interesujące  zajęcia terapeutycznych i rehabilitacyjne  codziennie  
(od  poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 17.00.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowej  informacji na temat oferty Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS oraz procedury przyjęcia uczestnika, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 58 562-09-48. Osoba do kontaktów w sprawach dotyczących ośrodków wsparcia to pani Aleksandra Formela. Zapraszamy również  osoby zainteresowane ofertą  bezpośrednio do siedziby ośrodków dziennych przy Al. Jana Pawła II 5 (w budynku Miejskiego Przedszkola Nr  6), przy Al. Jana Pawła II 6 (budynek sąsiadujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) oraz  przy ul. Pelplińskiej 3. 
czwartek, 09 lutego 2017 00:00

"Bezpieczne dzieci w bezpiecznej sieci"

Bezpieczne dzieci w bezpiecznej sieci

W styczniu 2017r. zrealizowano w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim projekt socjalny pt. „Bezpieczne dzieci w bezpiecznej sieci”. Podczas spotkań rodzice mieli możliwość zapoznać się z ofertą placówek podejmujących działania profilaktyczne  m. in. na rzecz poprawy funkcjonowania dziecka i rodziny oraz uzyskali informacje:

  • dotyczące wpływu korzystania z komputera i sieci internetowej na rozwój dzieci i młodzieży,
  • bezpiecznego korzystania z komputera i sieci internetowej,
  • zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i sieci internetowej, np. cyberprzemocy .

Natomiast zajęcia warsztatowe umożliwiły zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem dostępnych, bezpłatnych  blokad rodzicielskich. Pracownik socjalny Ilona Walendziak dziękuje uczestnikom projektu, tj. rodzicom oraz osobom zaangażowanym w pomoc przy zorganizowaniu i realizacji działań edukacyjnych.

 
środa, 08 lutego 2017 00:00

"Jestem, widzę, reaguję..."

Jestem, widzę, reaguję

W miesiącu styczniu 2017 r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zrealizowano projekt socjalny "Jestem, widzę, reaguję...". W jego ramach zorganizowano cykl spotkań mających na celu podniesienie kompetencji i umiejętności rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym w zakresie wczesnego rozpoznawania i właściwego postępowania  w sytuacji zażywania przez dzieci środków psychoaktywnych – dopalaczy.
Działania projektowe obejmowały m.in.:

  • wykład dotyczący regulacji prawnych i zagrożeń jakie mogą wynikać z posiadania środków psychoaktywnych – dopalaczy (uzmysłowienie rodzicom, czy samo posiadanie i zażywanie dopalaczy jest karane);
  • wykład na temat mechanizmów powodujących uzależnienie (wyczulenie rodziców w zakresie rozpoznania wczesnych sygnałów wskazujących na zażywanie środków psychoaktywnych);
  • pogadankę na temat sposobów postępowania z dzieckiem u którego zauważono niepokojące sygnały wskazujące na zażywanie środków psychoaktywnych;

Pracownik socjalny Grzegorz Formela dziękuje wszystkim osobom, które umożliwiły przeprowadzenie działań projektowych jak też wszystkim osobom, które czynnie wzięły udział w organizowanych spotkaniach.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 36