MENU

Aktualności
środa, 25 stycznia 2017 00:00

"Bezpieczny i Aktywny Senior"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię społeczną „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która w sposób kompleksowy będzie poruszała najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych regularnie przygotowując materiały edukacyjne i promocyjne mające dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
W obszarze bezpieczeństwa kampania ma na celu wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co się z tym wiąże ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów. Natomiast w zakresie szeroko rozumianej aktywności – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna - podnoszenie świadomości seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej "Bezpieczny i Aktywny Senior" można uzyskać pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Informujemy, że każdy senior, który skończył 60 lat może przystąpić do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Kartę tą można wyrobić bezpłatnie wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://glosseniora.pl/file/karta_seniora_formularz.pdf.

Karty wystawiane są imiennie i uprawniają ich posiadaczy do uzyskania wielu atrakcyjnych zniżek.
Więcej informacji dotyczących Ogólnopolskiej Karty Seniora można uzyskać pod adresem: http://glosseniora.pl/strona/oks

 
środa, 25 stycznia 2017 00:00

Obniżono opłaty za śmieci dla starogardzkich rodzin wielodzietnych

Od stycznia 2017 r. starogardzkie rodziny wielodzietne, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (tj. z 3 i większą liczbą dzieci) i prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, mogą korzystać z 10% ulgi w opłatach z gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu skorzystania z ulgi należy złożyć stosowny wniosek w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska ul. Zblewska 18 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1), tel. 58 561 37 78.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXII/305/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3636)

Uchwała nr XXXII/305/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3636).

Wniosek o zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
poniedziałek, 16 stycznia 2017 00:00

Załatwianie spraw drogą elektroniczną

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  prowadzi w chwili obecnej prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych świadczonych wszystkim obywatelom za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Mają one na celu zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez podpowiadanie osobom ubiegającym się o określone świadczenia, jak największej ilości danych niezbędnych do ich prawidłowego złożenia.

14 stycznia br. planowane jest zakończenie prac nad dostępem w PIU Empa@tia do formularzy elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie następujących świadczeń: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny.

Jednocześnie przypominamy, że od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej wybranych banków oraz portalu internetowego ePUAP2 dostępnego pod adresem www.epuap.gov.pl, umożliwiającego załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną.

 
środa, 04 stycznia 2017 00:00

 

 
wtorek, 20 grudnia 2016 00:00

 

 
piątek, 02 grudnia 2016 00:00

"Sieć Życia"

Od wielu lat na terenie całego kraju działa Stowarzyszenie "Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa", które oferuje objęcie osób chorych, niesamodzielnych, samotnych, starszych czy też doświadczających przemocy w rodzinie, całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.
Rozwiązanie to - przycisk Sieci Życia® - jest niezbędne w przypadku nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli i przeznaczone jest przede wszystkim dla osób będących klientami pomocy społecznej. Może być również wykorzystywane w celu zapewnienia pomocy pracownikom socjalnym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mogą znaleźć się w sytuacjach trudnych - zagrażających ich bezpieczeństwu.
Daje ono możliwość wezwania pomocy nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest w stanie zadzwonić i powiedzieć komu i gdzie udzielenie pomocy jest niezbędne.
W ramach Sieci Życia dyżurujący przez całą dobę operatorzy niezwłocznie po otrzymaniu sygnału przekazują wezwanie odpowiednim, do zasygnalizowanego zagrożenia, służbom, które podejmują skuteczną interwencję.
Przycisk Sieci Życia może działać zarówno w oparciu o profesjonalny zestaw alarmowy, w który osoby będące w trudnej sytuacji życiowej wyposażane są przez Stowarzyszenie bezpłatnie, jak również w oparciu o aparat telefoniczny, co nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu. Ze szczegółowymi informacjami na temat Sieci życia można się zapoznać na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ratownictwo.org

Dokumenty do pobrania:

W celu wypełnienia Deklaracji członkowskiej i Karty wezwania pomocy można skontaktować się z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim pod numerem tel. 58 562 44 58 wew. 22

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 35