MENU

Aktualności
wtorek, 20 grudnia 2016 00:00

 

 
piątek, 02 grudnia 2016 00:00

"Sieć Życia"

Od wielu lat na terenie całego kraju działa Stowarzyszenie "Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa", które oferuje objęcie osób chorych, niesamodzielnych, samotnych, starszych czy też doświadczających przemocy w rodzinie, całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.
Rozwiązanie to - przycisk Sieci Życia® - jest niezbędne w przypadku nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli i przeznaczone jest przede wszystkim dla osób będących klientami pomocy społecznej. Może być również wykorzystywane w celu zapewnienia pomocy pracownikom socjalnym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mogą znaleźć się w sytuacjach trudnych - zagrażających ich bezpieczeństwu.
Daje ono możliwość wezwania pomocy nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest w stanie zadzwonić i powiedzieć komu i gdzie udzielenie pomocy jest niezbędne.
W ramach Sieci Życia dyżurujący przez całą dobę operatorzy niezwłocznie po otrzymaniu sygnału przekazują wezwanie odpowiednim, do zasygnalizowanego zagrożenia, służbom, które podejmują skuteczną interwencję.
Przycisk Sieci Życia może działać zarówno w oparciu o profesjonalny zestaw alarmowy, w który osoby będące w trudnej sytuacji życiowej wyposażane są przez Stowarzyszenie bezpłatnie, jak również w oparciu o aparat telefoniczny, co nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu. Ze szczegółowymi informacjami na temat Sieci życia można się zapoznać na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ratownictwo.org

Dokumenty do pobrania:

W celu wypełnienia Deklaracji członkowskiej i Karty wezwania pomocy można skontaktować się z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim pod numerem tel. 58 562 44 58 wew. 22

 
czwartek, 01 grudnia 2016 00:00

Badanie mammograficzne 2016

 
sobota, 05 listopada 2016 00:00

Pomoc dla bezdomnych w okresie jesienno-zimowym.
Nie bądźmy obojętni – jeden telefon może ocalić ludzkie życie.


Okres jesienno-zimowy to trudny czas szczególnie dla osób bezdomnych, które znajdują się także na terenie naszego miasta.
25 października br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie w sprawie skoordynowania działań na rzecz bezdomnych mieszkańców Starogardu. Przedstawiciele Ośrodka, Caritas, Policji i Straży Miejskiej wymienili się doświadczeniami z poprzednich lat oraz ustalili zasady działania na nadchodzące miesiące.
Kontynuowane będzie wspólne wizytowanie miejsc niemieszkalnych przez pracowników socjalnych Ośrodka z funkcjonariuszami Straży Miejskiej  i Policji.
Ośrodek nadal będzie współpracował z Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Lubichowskiej. Już od 2 listopada, od poniedziałku do piątku, osoby bezdomne mogą skorzystać w stołówce Caritas-u z gorącego posiłku, a na soboty i niedziele otrzymać tzw. suchy prowiant. Także w pomieszczeniach Caritas-u bezdomny może dokonać zabiegów higieniczno-sanitarnych, wymienić brudną odzież i zaopatrzyć się w odzież i buty stosowne do warunków atmosferycznych. Świadczenia te finansuje Ośrodek ze środków Gminy Miejskiej Starogard Gdański z częściowym – rzeczowym i wolontarystycznym wsparciem  Caritas-u.
Trzeźwy bezdomny może być skierowany m.in. do schronisk w Grudziądzu, Smętowie Granicznym, Malborku, Gdańsku.
Ośrodek zawarł także porozumienie z Kołem Grudziądzkim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Grudziądzu na interwencyjny pobyt bezdomnych w schronisku.

A p e l u j e m y do każdego:  nie bądź obojętny – jeden telefon może ocalić ludzkie życie. W działaniach zabezpieczających osoby bezdomne w okresie zimy niezbędne są wspólne działania wszystkich służb, ale także wszystkich ludzi dobrej woli i wrażliwego serca.
Informacje o niepokojących wydarzeniach na terenie Starogardu Gdańskiego, o osobach w potrzebie można kierować do:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.   
  tel. 58-562 44 58;
 2. Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd.        
  tel. 58-737 02 22;                                   
  tel. alarmowy 997 lub 112;
 3. Straży Miejskiej w Starogardzie Gd.               
  tel. 58-530 60 95;
  tel. alarmowy 986;
 4. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdański    
  tel. alarmowy 987.


Bezdomność 2016

Uczestnicy spotkania w Ośrodku

 • Ks. Grzegorz Weis - Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim;
 • Zofia Łobocka - Parafialny Zespół Caritas Parafii pw. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim;
 • podkomisarz Mariusz Bucikiewicz – Komenda Powiatowa Policji Starogard Gdański;
 • Krystyna Kwidzińska-Kulas - Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim;
 • Elżbieta Lokś – Z-ca Dyrektora Ośrodka,
 • Teresa Gilla – Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny w Ośrodku;
 • Urszula Ossowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Bezdomność 2016 Bezdomność 2016

pomieszczenia Caritas przy ul. Lubichowskiej/Okrężnej, gdzie udzielana jest pomoc bezdomnym mieszkańcom Starogardu.

 
sobota, 05 listopada 2016 00:00

 
piątek, 04 listopada 2016 00:00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 34