logo mops

Pomimo sprzyjających obecnie warunków atmosferycznych nie możemy zapomnieć o zbliżającym się okresie zimowym. Ta pora roku jest bardzo trudna zwłaszcza dla osób bezdomnych, które nie mają własnego dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne oraz ujemne temperatury mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu i zagrażają bezpośrednio życiu.

Mając na względzie konieczność zabezpieczenia osób bezdomnych - praktyką lat ubiegłych - 16 października 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zorganizował spotkanie z udziałem przedstawicieli starogardzkiej Policji, parafialnego Zespołu CARITAS oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W wyniku przeprowadzonych rozmów, które pozwoliły także na wymianę doświadczeń, ustalono plan skoordynowanych działań obecnych służb i osób, które pozwolą na kompleksowe objęcie wsparciem osoby bezdomne.

W okresie zimowym 2018/2019 pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim będą monitorować miejsca niemieszkalne, w których gromadzą się osoby bezdomne.

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych regularnie będą informować Ośrodek, Straż Miejską i Policję o nowych zasiedleniach altan jak również o osobach bezdomnych, które obecnie przebywają na terenach ogrodów działkowych. MOPS na mocy podpisach umów, współpracuje ze schroniskami w Grudziądzu, Smętowie Granicznym, Gdańsku, Nowym Stawie i Borowym Młynie. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do jednej z wymienionych placówek. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce.

Osoby bezdomne, przebywające zimą na terenie Starogardu Gdańskiego będą mogły otrzymywać gorący posiłek od poniedziałku do piątku oraz suchy prowiant na soboty i niedziele. W okresie niskich temperatur umożliwione będzie również korzystanie z zabiegów higieniczno–sanitarnych oraz uzyskanie niezbędnej odzieży dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych - ta forma wsparcia będzie świadczona przez Zespół CARITAS przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Lubichowskiej 56.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Apelujemy, aby każdą informację o osobach, nawet tych których nie znamy przekazali Państwo odpowiednim służbom.

Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

1. Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd.
ul. Bohaterów Getta 2
tel. 58 737-02-22 / tel. alarmowy 112 (całodobowo)

2. Straż Miejska w Starogardzie Gd.
ul. Mickiewicza 1
tel. 58 530-60-95 / tel. alarmowy 986

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
Al. Jana Pawła II 6
tel. 58 562- 44-58

 

Niżej galeria zdjęć ze spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Fotografie przedstawiają uczestników spotkania na sali konferencyjnej siedzących przy stolikach i omawiających bieżący temat.

Uczestnicy siedzący przy połączonych stolikach. W tym dyrektor MOPS, służby straży miejskiej, policja itd.Ujęcie 2 z sali konferencyjnejUjęcie 3 z sali konferencyjnejUjęcie 4 z sali konferencyjnej

 

Bezdomność to nie wyrok. Przyjdź - zobacz - skorzystaj z pomocy:

  1. Wyżywienie w tym zapewnienie gorącego posiłku,
  2. Schronienie skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych,
  3. Zapewnienie kąpieli,
  4. Praca socjalna,
  5. Niezbędny ubiór w tym odzież i obuwie,
  6. Wsparcie na opłacenie wynajętej stancji,
  7. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  8. Dla osób nieubezpieczonych wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Infografika. Drogowskaz dla bezdomnych. Jaka jest pomoc dla osób bezdomnych.