Tylko do 31 grudnia br. posiadacze tradycyjnej Karty Dużej Rodziny (KDR) bezpłatnie mogą ubiegać się o przyznanie dodatkowej elektronicznej formy Karty.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest również w formie aplikacji na telefon – mKDR. Jej posiadanie ułatwia korzystanie z ulg i zniżek przysługujących rodzinom wielodzietnym oraz pozwala lokalizować miejsca, w których są one udzielane. Osoby, które uzyskały tradycyjną KDR do końca 2017 r. mogą zawnioskować o mKDR bez ponoszenia dodatkowej opłaty tylko do końca 2019 r. Gdy jednak zgłoszą się do gminy po 1 stycznia 2020 r., domówienie kolejnej formy KDR wiązało będzie się z opłatą 9,21 zł.