Komunikat:
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lutym 2020:

Świadczenia wychowawcze - 19.02.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 26.02.2020 r.