Wypłaty w kasie MOPS zasiłków stałych i zasiłków okresowych zaplanowane na 25 grudnia 2020 r. zostały przesunięte na 17 grudnia 2020 r.