Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Spis trwa od 1 kwietnia 2021 r.

Cel spisu:

Zebranie informacji o stanie i strukturze ludności wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Obowiązek spisowy obejmuje:

• wszystkich stałych mieszkańców gminy, w tym cudzoziemców;
• osoby czasowo przebywające na terenie gminy, w tym cudzoziemców;
• mieszkania;
• budynki.

Metody zbierania danych w spisie

Podstawowa metoda spisu:
Samospis internetowy –poprzez interaktywny formularz spisowy dostępny na stronie www.spis.gov.pl

Można również spisać się przez Infolinię:

22 279 99 99

Zakres informacyjny spisu:

1. Charakterystyka demograficzna
2. Aktywność ekonomiczna
3. Poziom wykształcenia
4. Niepełnosprawność
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa
7. Relacje rodzinne
8. Stan i charakterystyka zasobów:
mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Nie ma pytań o zarobki, dochody czy stan majątkowy !

Szczegóły w niżej umieszczonym dokumencie:

  1. Spis powszechny - PDF (593.11 KB)