Od 01.07.2021 obowiązują nowe druki dotyczące przyznawania dodatku mieszkaniowego.