"Na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii można zapoznać się z informacją na temat placówek udzielających pomocy w kwestii uzależnień behawioralnych. Określenie „uzależnienie behawioralne” lub „czynnościowe” jest używane w odniesieniu do zjawiska zależności od określonych zachowań, utrwalonych i wielokrotnie powtarzanych, poprzez które osoba je podejmująca doświadcza pozytywnych stanów emocjonalnych (przyjemności, euforii, ulgi). Ta zależność od powtarzania zachowań jest tak silna, że bywa czasem nazywana „toksykomanią bez substancji”. Do uzależnień behawioralnych zalicza się szeroki zakres zachowań (np. uprawianie hazardu, pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu, od ćwiczeń), które stanowią przejaw patologii ze względu na intensywność ich podejmowania (i na konsekwencje, jakie ponosi jednostka i społeczeństwo), a nie sam fakt angażowanie się w nie.

 Informator o placówkach udzielających pomocy jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem www.kbpn.gov.pl (w zakładce Hazard > Publikacje) https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=11647580, a także na stronach www.uzaleznieniabehawioralne.pl oraz www.uzaleznienia.org.pl

Wydawca, wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, sugeruje telefoniczny lub e-mailowy kontakt z wybranymi placówkami w celu upewnienia się czy godziny otwarcia są aktualne oraz jakie są formy udzielanej pomocy."