W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego informujemy:

  • jeśli wnioskodawca złoży kompletny wniosek o pomoc społeczną do 8 grudnia 2021 r. przyznanie pomocy i wypłata świadczeń nastąpi w bieżącym roku,
  • natomiast wnioski złożone po 8 grudnia będą realizowane w styczniu 2022 r.