Udostępniamy druk wniosku o dodatek osłonowy!

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego udostępniamy Państwu druk do pobrania i zapraszamy do składania wniosków.

Wzór wniosku do pobrania w formacie .PDF:

Druk wniosku o dodatek osłonowy (300.24 KB)