Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł dla obywateli Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny.

Заява про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих громадянам України, перебування яких вважається законним

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

На підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (637.14 KB)

Заява на одноразовий готівковий платіж (637,14 КБ)

Obowiązek informacyjny (RODO/GDPR) wersja PL (138.35 KB)

Інформаційне зобов'язання (RODO / GDPR) версія PL (138,35 КБ)

Інформаційне зобов'язання (RODO / GDPR) версія UA (109.97 KB)