Dla mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim wydaje zaświadczenia niezbędne do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania w programie "Czyste Powietrze". Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego stanowi obowiązkowy załącznik do składanego przez beneficjenta wniosku.