Niżej wykaz aktów prawnych prowadzących do strony ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych):

  1. Art. 411 ust. 10g-10s ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm),