Drukuj
Akty prawne

Niżej wykaz aktów prawnych prowadzących do strony ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych):

  1. Art. 411 ust. 10g-10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm),
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U z 2020 r. poz. 1713)