Lokalny Wolontariat Opiekuńczy (LWO) jest odpowiedzią na potrzeby osób chorych, samotnych, opuszczonych , niesamodzielnych. Największą jest potrzeba obecności drugiego człowieka. Kogoś, kto bez pośpiechu posiedzi obok i porozmawia o sprawach ważnych i błahych. A także  pomoc w codziennych czynnościach, które tak proste kiedyś, teraz są trudne do wykonania. Wspieramy osoby, które przebywają w swoich domach.