Wolontariuszom oferujemy:
  • działanie w zespole ludzi zaangażowanych w niesienie pomocy innym;
  • nowe doświadczenie;
  • satysfakcję;
  • szkolenia przygotowujące do pełnienia roli wolontariusza;
  • rozwój osobisty;
  • ubezpieczenie NNW.