Grafika przedstawia trzy loga - Logo Miasta Starogardu Gdańskiego, Wolontariatu Opiekuńczego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dniu 15 grudnia br. odbyło się pierwsze spotkanie podsumowujące działania wolontariuszy Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego MOPS w Starogardzie Gdańskim. Stroikowa atmosfera Środowiskowego Domu Samopomocy sprzyjała rozmowom i refleksjom. Wolontariusze w otoczeniu świątecznych ozdób wykonanych przez uczestników ŚDS dzielili się wrażeniami z wizyt u swoich podopiecznych. Opowiadali o wspólnych rozmowach, posiłkach, emocjach, które dzielą podczas seansów filmowych, pracach domowych i „ciepłych kapciach”, które czekają na jedną z wolontariuszek. Czekają i zaświadczają o potrzebie działań wolontariackich, akceptacji wolontariuszy w środowisku osób wymagających wsparcia. A do działań, tego samego dnia, włączyły się dwie energiczne studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panie podpisały porozumienia LWO, zadeklarowały swój czas, umiejętności i optymizm. Halinkę i Annę WITAMY w gronie wolontariuszy i DZIĘKUJEMY wszystkim naszym wolontariuszom w imieniu własnym i osób, którym pomagacie przezwyciężać samotność.

Zespół Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego:
Paulina Delińska
Aleksandra Formela
Ilona Walendziak


Sporządziła: Ilona Walendziak

Zdjęcie przedstawia pięć kobiet w tym panią Dyrektor MOPS Starogard Gdański siedzących przy stole.

Uczestnicy spotkania podczas podsumowujacej rozmowy o wolontariacie