Grafika przedstawia trzy loga - Logo Miasta Starogardu Gdańskiego, Wolontariatu Opiekuńczego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.W odpowiedzi na zaproszenie, Przewodniczącego Rady Seniorów Pana Bogdana Adam, Paulina Delińska – koordynator Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego oraz Aleksandra Formela i Ilona Walendziak – pracownicy MOPS w Starogardzie Gdańskim w dniu 19 grudnia br. odwiedziły Urząd Miasta. Posiedzenie Rady Seniorów z udziałem Pani Bożeny Bielińskiej Pełnomocnika Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych sprzyjało prezentacji LWO. Paulina Delińska przedstawiła:

  • genezę działań wolontariackich w MOPS,
  • swoją rolę w procesie realizacji zadań LWO,
  • prawa i obowiązki wolontariusza,
  • zakres wsparcia merytorycznego MOPS dla wolontariuszy,
  • sylwetki wolontariuszy, którzy już zaczęli swoją przygodę pomagania.

Aleksandra Formela i Ilona Walendziak odnosiły się do kwestii wolontariatu z perspektywy codziennej pracy i kontaktu z osobami wymagającymi wsparcia również tego, poza systemem pomocy społecznej.

Spotkanie sprzyjało otwartej dyskusji i wymianie doświadczeń. Radzie Seniorów bliska jest idea aktywizacji i integracji społeczności lokalnej stąd zrozumienie i jednogłośna deklaracja propagowania inicjatywy LWO w środowisku.

Wspólnie spędzony czas zakończyły świąteczne życzenia oraz ciepłe słowa Sekretarz Rady Seniorów Pani Danuty Kozikowskiej zapraszające do kolejnych spotkań. A każde spotkanie to szansa na pozyskanie Wolontariusza.


Sporządziła Ilona Walendziak