Plakat Informacyjny:

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa Program "Opieka 75+" na rok 2022

Dofinansowanie:
295 319 zł

Całkowita Wartość
590 638 zł

 

Plakat informacyjny - Fundusze z Budżetu Państwa