Ośrodki wsparcia

OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO - POMOC INSTYTUCJONALNA

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim działają trzy ośrodki wsparcia dziennego:
  1. Środowiskowy Dom Samopomocy Typ A i C
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B (Ośrodek Adaptacyjny)
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B

 

Od 2020 roku Środowiskowe Domy Samopomocy w Starogardzie Gdańskim zostaną odłączone ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Niżej uchwała do ściągnięcia na stronie Dzienniku Województwa Pomorskiego:

Uchwała w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Starogard Gdański pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim.