Wewnętrzne numery telefonów do Sekcji Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny:

Pracownicy Socjalni

Murglin Joanna

58 56 244 58
/wew. 27/

Jagła Hanna
Mazur Beata
Petka Patrycja

58 56 244 58
/wew. 25 i 26/

Wieczorek-Steppuhn Monika
Dąbrowska Katarzyna

58 56 244 58
/wew. 27/


Matyszczak Janina

58 56 244 58
/wew. 24/

Pałkowska Aleksandra
Michalska Danuta
Biesik Barbara
Ossowska Marta

58 56 244 58
/wew. 23/

Mindak Bożena 58 56 244 58
/wew. 55/
Treder Joanna 58 56 244 58
/wew. 41/
/wew. 42/

 

Asystenci rodziny

Wujec Agnieszka
Jankowska Marta
Liss-Peplinska Magdalena
Izabela Lis
Heleniak Patrycja

58 56 244 58
/wew. 41/
/wew. 42/

 

Procedura Niebieskiej Karty

Kubalak-Wojciechowska Lucyna
Monika Kwarciak
Langowska Maria

58 56 244 58
/wew. 16/