"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim jest realizatorem projektu „STOP krzywdzeniu – RAZEM można więcej” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” edycja 2018.

Projekt odpowiada na potrzeby wynikające z niewystarczającej pomocy świadczonej na rzecz krzywdzonych dzieci i zakłada rozwój nowych form  i metod wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej przemocą.

Całkowity koszt projektu wynosi 116.254 zł, w tym 81.000 zł dotacja  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a 35.254 zł wkład własny Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Projekt realizowany jest od maja do grudnia 2018 r."