ALPINIŚCI 2009

Program operacyjny Kapitał Ludzki  ma za cel umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społeczeństwa.

Kapitał Ludzki jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.

W dobie trwającego kryzysu gospodarczego projekt „ALPINIŚCI…” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Starogardu Gdańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

Al. Jana Pawła II 6
83-200 Starogard Gdański,
tel. 058 56 244 58, fax. 058 56 340 14
www.mops.starogard.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

we współpracy z:

   Powiatowym Urzędem Pracy 
   ul. Kanałowa 3
   83-200 Starogard Gdański

Grupa uczestników:

W okresie od kwietnia do grudnia 2009 r. uczestnikami projektu będzie 100 osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Starogardu Gdańskiego z tego:

 • 50 osób - w tym 5 osób bezdomnych- realizuje kontrakty socjalne,
 • 50 osób współpracujących w programie aktywności lokalnej


Cel główny projektu 

Podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański


Cele szczegółowe

 • podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości
 • zwiększenie motywacji do zmiany trybu życia, nawyków zdrowotnych, podniesienie wiary we   własne siły
 • określenie własnych możliwości i umiejętności – bilans predyspozycji zawodowych
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • uzyskanie bądź podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • poprawa funkcjonowania rodziny


Działania projektowe:

 • terapia rodzinna i psychospołeczna
 • grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem-trening komunikacji społecznej, radzenia sobie ze stresem, nową sytuacją
 • edukacja w zakresie pełnienia ról rodzicielskich i funkcjonowania w społeczności lokalnej,
 • treningi autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy
 • spotkania z doradcą zawodowym
 • zajęcia w klubie pracy
 • skierowania na kursy i szkolenia
 • indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym
 • zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci uczestników programu aktywności lokalnej
 • oferta zajęć na czas wolny
 • pomoc finansowa na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb,