Podniesienie świadomości zawodowej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. Projekt socjalny realizowany przez pracowników socjalnych MOPS w Starogardzie Gdańskim.

Zawód strażaka.

W dniu 6 sierpnia br. o godz. 10.00 odbyło się piąte z zaplanowanych działań w ramach projektu socjalnego „AKADEMIA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Podniesienie świadomości zawodowej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Spotkaliśmy się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 1. Strażacy mile nas przywitali i na początek przedstawili zasady BHP. Pierwszym punktem spotkania było odwiedzane Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie dowiedzieliśmy się jak wygląda praca dyżurnego strażaka przyjmującego zgłoszenia. Wszyscy uczestnicy byli świadkami praktycznej strony zgłaszania zawiadomienia i lokalizacji zgłaszającego numeru telefonu. Jednocześnie dowiedzieliśmy się jak przebiega współpraca z powiatowymi ochotniczymi jednostkami straży pożarnej. Podczas rozmowy nasi beneficjenci zadawali liczne pytania m.in. jakie są zasady rekrutacji do PSP i przede wszystkim jaką szkołę muszą ukończyć aby zostać strażakiem.

Dowiedzieliśmy się, że:

 • możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym;
 • kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej;
 • kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej;
 • po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:

 • świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim, oraz odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • nie byli karani sądownie,
 • złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
 • złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.

Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna – test sprawnościowy.
Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety.

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: www.sapsp.pl,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: www.sapsp.edu.pl,
 • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: www.cspsp.pl.

Strażacy zaprezentowali nam stroje i wyposażenie strażaka współczesnego oraz z lat 60-70, 80-90. Po prezentacji zaproszono wszystkich uczestników do obejrzenia filmiku o europejskim numerze alarmowym 112, z którego dowiedzieliśmy się m.in. do czego służy i w jaki sposób powinniśmy zachowywać się w relacji z operatorem. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania  strażaka związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano nam również filmik dot. pozostawionych dzieci samych w domu w sytuacji powstałego pożaru. Beneficjenci dowiedzieli się jak zachowywać się i poruszać w takiej sytuacji.

Największą atrakcją dla nas były zajęcia praktyczne wskazujące jak prawidłowo zachowywać się podczas pożaru. W tym celu przygotowano dla nas zadymione pomieszczenie. Byliśmy świadkami imitacji ognia, sztucznego dymu i uzyskaliśmy informacje jak powinniśmy zachowywać się w takiej sytuacji. Wszyscy uczestnicy projektu wchodzili na czworaka i dowiedzieli się, że jest to bezpieczna forma zachowania. Przy okazji zaprezentowano czujnik tlenku węgla i dzieci   dowiedziały się jakie zagrożenie może spowodować tlenek węgla, tzw. czad - "cichy zabójca" , który jest bezwonny, bezbarwny, a zatruwa organizm.

W zadaniu "Zmieniamy się w strażaka" pracownik socjalny miał możliwość zaprezentowania na  sobie munduru strażaka, który waży ok. 30 kg. Gospodarze pokazali nam wozy strażackie oraz specjalnie dla nas przeprowadzili próbny alarm (dowiedzieliśmy się, że od zebrania się strażaków do wyjazdu upływa od 30 sekund do 1,5 minuty).

Wszyscy uczestnicy ze spotkania wyszli zadowoleni, z uśmiechem na twarzy, pełni wiedzy o zawodzie STRAŻAKA.

foto 001

foto 002

foto 003

foto 004

foto 005

foto 006

foto 007

foto 008

foto 009

foto 010

foto 011

foto 012

foto 013

foto 014

foto 015

foto 016

foto 017

foto 018

foto 019

foto 020

foto 021

foto 022

foto 023

foto 024

foto 025

foto 026

foto 027

foto 028

foto 029

foto 030

foto 031

foto 032

foto 033

foto 034

foto 035

foto 036

foto 037

foto 038

foto 039

foto 040

foto 041

foto 042

foto 043

foto 044

foto 045