Od września do grudnia 2019 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim realizowali projekt socjalny dedykowany rodzicom.

Projekt miał na celu wsparcie rodziców w procesie zdobywania umiejętności opiekuńczo - wychowawczych. Założeniem było podniesienie kompetencji rodzicielskich tak, aby przeciwdziałać problemom wychowawczym i wskazać jak prawidłowo wypełniać funkcje rodzicielskie. Ponadto istotne było uświadomienie uczestnikom projektu rangi rodziny w życiu dziecka oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat ich praw i obowiązków.

W ramach projektu odbył się cykl 6 spotkań warsztatowych, organizowanych co dwa tygodnie
w godzinach popołudniowych. Łącznie w zajęciach wzięło udział 39 mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Podczas prowadzenia zajęć zapewniona była opieka dla dzieci uczestników spotkań, które były prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa – Panią Barbarę Liedtke-Kątnik.                            

Z pewnością udział w projekcie wpłynął na podniesienie poziomu wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego potrzeb, co przekłada się na funkcjonowanie rodzin i wzmocnienie więzi rodzinnych. Prowadząca spotkania uświadamiała jak zachowanie rodzica i relacje w rodzinie wpływają na dziecko oraz jak mądrze podejmować decyzje aby utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi. Bardzo ważnym elementem były tematy dotyczące rozsądnego spełniania oczekiwań dzieci oraz wprowadzanie dziecka w otaczający go świat, w taki sposób, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną, z której wynika, że mieszkańcy Starogardu mają dużą potrzebę objęcia podobnymi formami wsparcia i wymiany doświadczeń. Ankietowani wyrażali swoje zadowolenie z formy zajęć i sposobu ich prowadzenia. Bardzo pozytywnie wypowiadali się o atmosferze panującej podczas spotkań, a także wskazali szereg tematów, które chcieliby poruszyć w przypadku realizacji kolejnego projektu.

Deklarowana przez odbiorców chęć uczestnictwa w kolejnych projektach realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest dla nas potwierdzeniem, że diagnoza leżąca u źródeł projektu była trafna i właściwie skonstruowaliśmy założenia projektu. Do sukcesu zrealizowanych działań przyczyniła się także prowadząca zajęcia p. Barbara Liedtke-Kątnik, która współpracuje z Ośrodkiem od wielu lat i zachwyca swoją wiedzą, charyzmą i doświadczeniem. 

Dla nas jako autorów projektu opinie uczestników są szczególnie ważne i motywujące do dalszej pracy – podsumowują autorki projektu Daria Nadolska  i Joanna Treder.

Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy Pani Monice Michna – Zastępcy Komendanta Hufca ZHP Starogard Gdański oraz Panu Jackowi Wołczakowi – trenerowi Klubu Sportowego Beniaminek 03.

Autorami i realizatorami projektu były: Joanna Treder, Monika Kościelnik-Stypa, Daria Nadolska.

Niżej zdjęcia z zakończenia projektu:

Uczestnicy siedzą przy dużym białym stole, an stali konferenecyjnej w tle trener

Gupowa fotografia na sali konferencyjnej uczestników z trenerem