2016-01-21 Starogard Gdański: Dostawa talonów żywnościowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Numer ogłoszenia: 14252 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2016-01-21  Treść ogłoszenia (206KB)
2016-01-21  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5222KB)
2016-01-21  załącznik nr 1 (31KB)
2016-01-21  załącznik nr 2 (35KB)
2016-01-21  załącznik nr 3 (28KB)
2016-01-21  załącznik nr 4 (26KB)
2016-01-21  załącznik nr 5 (26KB)
2016-02-05  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (301KB)
2016-02-19  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (429KB)