Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na naprawie dachu Środowiskowego Domu Samopomocy (Ośrodka Adaptacyjnego MOPS) przy al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim - wymiana całego pokrycia dachowego.

Pliki do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty.PDF (1.7 MB)
  2. Załącznik nr 1 (kosztorys nakładczy) .PDF (1.16 MB)
  3. Załącznik nr 2 (formularz ofertowy) .PDF (312.8 KB)
  4. Załącznik nr 3 (wykaz robót) .PDF (221.16 KB)
  5. Załącznik nr 4 (klauzula informacyjna) .PDF (522.66 KB)
  6. Załącznik nr 5 (wzór umowy) .PDF (1.28 MB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . PDF (369.77 KB)