Listwa EU

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu RPPM.06.02.22-0075/20-00 pod nazwą "Stacja Starogard Gdański - usługi społeczne wsparcia rodziny", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Diagnoza i opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju uczestników Projektu.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZP.271.10.U.2021 - PDF (241.25 KB)

  1. Załącznik nr 1 - wykaz usług - PDF (24.43 KB)
  2. Załącznik nr 2 - wykaz osób - PDF (28.06 KB)
  3. Załącznik nr 3 - formularz ofertowy - PDF (76.53 KB)
  4. Załącznik nr 4 - oświadczenie personelu projektu - PDF (98.4 KB)
  5. Klauzula informacyjna - PDF (248.84 KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego - PDF (439.81 KB)