2019-07-01 Starogard Gdański: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - domu.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2019-07-01  Zaproszenie do składania ofert (439 KB)
2019-07-01  Załącznik nr 1 (276KB)
2019-07-01  Załącznik nr 2 (747KB)
2019-07-01  Klauzula informacyjna (661 KB)

2019-07-16  Unieważnienie zaproszenia do składania ofert (179KB)

2019-06-13 Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na przebudowie Budynku Administracyjnego MOPS, w pomieszczeniach usytuowanych na:

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2019-06-13  Zaproszenie do złożenia oferty (158KB)
2019-06-13  Załącznik nr 1 (547KB)
2019-06-13  Załącznik nr 2 (898KB)
2019-06-13  Załącznik nr 3 (14KB)
2019-06-13  Załącznik nr 4 (14,6KB)
2019-06-13  Załącznik nr 5 (49,7KB)
2019-06-13  Załącznik nr 6 (128KB)

2019-06-25  Unieważnienie (226 KB)

2019-02-25 Starogard Gdański: Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Hallera 19 w Starogardzie Gdańskim, w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2019 r.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2019-02-25  Zaproszenie do złożenia oferty (2262KB)
2019-02-25  Załącznik nr 1 (334KB)
2019-02-25  Umowa - wzór (1670KB)
2019-02-25  Klauzula informacyjna (493KB)

2019-01-18 Starogard Gdański: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w 2019r.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2019-01-18  Treść zapytania (436KB)
2019-01-18  Załącznik nr 1 (1088KB)
2019-01-18  Załącznik nr 2 (670KB)
2019-01-23  Zawiadomienie o wyborze oferty (256KB)

2018-12-18 Starogard Gdański: Świadczenie na rzecz MOPS usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku t.j. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-12-18  Treść zapytania (1128KB)
2018-12-18  Załącznik nr 1 (2329KB)
2018-12-18  Załącznik nr 2 (194KB)
2018-12-18  Załącznik nr 3 (1250KB)
2018-12-18  Załącznik nr 4 (1660KB)
2018-12-24  Zawiadomienie o wyborze oferty (194KB)

2018-11-30 Starogard Gdański: Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-11-30  Treść zapytania (1166KB)
2018-11-30  Załącznik nr 1 (265KB)
2018-11-30  Załącznik nr 2 (185KB)
2018-11-30  Załącznik nr 3 (203KB)
2018-11-30  Załącznik nr 4 (1739KB)
2018-11-30  Załącznik nr 5 (457KB)
2018-12-10  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (223KB)

2018-10-23 Starogard Gdański: Zapytanie ofertowe - wsparcie w okresie od 02.11.2018 do 31.12.2018 dla ok. 10 osób bezdomnych i innych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-10-23  Treść zapytania (848KB)
2018-10-23  Załącznik nr 1 (216KB)
2018-10-23  Załącznik nr 2 (312KB)
2018-10-23  Załącznik nr 3 (986KB)
2018-10-30  Zawiadomienie o wyborze oferty (201KB)

2018-08-07 Starogard Gdański: Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie dla osób bezdomnych (kobiet, rodzica z dzieckiem), z terenu miasta Starogard Gdański pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia i innych usług.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-08-07  Treść ogłoszenia (155KB)
2018-08-07  Załącznik nr 1 (109KB)
2018-08-07  Załącznik nr 2 (105KB)
2018-08-07  Załącznik nr 3 (118KB)
2018-08-07  Załącznik nr 4 (102KB)
2018-08-17  Unieważnienie zapytania ofertowego (213KB)

2018-07-23 Starogard Gdański: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczeniu usług w zakresie schronienia osób bezdomnych z terenu miasta Starogard Gdański.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-07-23  Treść ogłoszenia (1610KB)
2018-07-23  Załącznik nr 2 (372KB)
2018-07-23  Załącznik nr 3 (1338KB)
2018-07-23  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór (1728KB)
2018-08-02  Zawiadomienie o wyborze oferty (405KB)
2018-08-27  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (239KB)

2018-07-19 Starogard Gdański: Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - domu.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-07-19  Treść zapytania (1183KB)
2018-07-19  Załącznik nr 1 (256KB)
2018-07-19  Załącznik nr 2 (227KB)
2018-07-19  Załącznik nr 3 (229KB)
2018-07-19  Załącznik nr 4 (745KB)
2018-07-19  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór (1728KB)
2018-07-26  Zawiadomienie o wyborze oferty (191KB)