2018-07-12 Starogard Gdański: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-07-12  Treść zapytania (420KB)
2018-07-12  Załącznik nr 1 (275KB)
2018-07-12  Załącznik nr 2 (8086KB)
2018-07-12  Załącznik nr 3 (183KB) 
2018-07-12  Załącznik nr 4 (1008KB)
2018-07-12  Informacje dotyczące zbierania danych osobowych (443KB)

2018-07-06 Starogard Gdański: Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - domu.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-07-06  Treść zapytania (1212KB)
2018-07-06  Załącznik nr 1 (255KB)
2018-07-06  Załącznik nr 2 (724KB)
2018-07-06  Załącznik nr 3 (15326KB)
2018-07-06  Informacje dotyczące zbierania danych osobowych (443KB)
2018-07-12  Unieważnienie zapytania ofertowego (271KB)

2018-06-19 Starogard Gdański: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-06-19  Treść zapytania (376KB)
2018-06-19  Załącznik nr 1 (278KB)
2018-06-19  Załącznik nr 2 (8086KB)
2018-06-19  Załącznik nr 3 (1016KB)
2018-07-06  Unieważnienie zapytania ofertowego (88KB)

2018-05-30 Starogard Gdański: Remont elewacji budynku oraz remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 w Starogardzie Gdańskim.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-05-30  Treść zapytania (357KB)
2018-05-30  Załącznik nr 1 (275KB)
2018-05-30  Załącznik nr 2 (2545KB)
2018-05-30  Załącznik nr 3 (4028KB)
2018-06-26  Zawiadomienie o wyborze oferty (195KB)

2018-03-02 Starogard Gdański: Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w okresie od 15.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-03-02  Treść zapytania (1119KB)
2018-03-02  Załącznik nr 1 (274KB)
2018-03-02  Załącznik nr 2 (186KB)
2018-03-02  Załącznik nr 3 (185KB)
2018-03-02  Załącznik nr 4 (834KB)
2018-03-09  Zawiadomienie o wyborze oferty (234KB)

2018-01-30 Starogard Gdański: Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-01-30  Treść zapytania (406KB)
2018-02-07  Odpowiedź na pytanie dot. składania ofert  cenowych (203KB)
2018-02-12  Zawiadomienie o wyborze oferty (209KB)

2018-01-26 Starogard Gdański: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w 2018r.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-01-26  Treść zapytania (406KB)
2018-01-26  załącznik nr 1 (229KB)
2018-01-26  załącznik nr 2 (611KB)
2018-01-26  Formularz cenowy (864KB)
2018-01-31  Zawiadomienie o wyborze oferty (233KB)

2017-12-18 Starogard Gdański: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz.U. z 2017 r, poz. 1481) oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2017-12-18  Treść zapytania (1704KB)
2017-12-18  załącznik nr 1 (2153KB)
2017-12-18  załącznik nr 2 (192KB)
2017-12-18  załącznik nr 3 (1188KB)
2017-12-18  załącznik nr 4 (1628KB)
2017-12-22  Przedłużenie terminu składania ofert (207KB)
2017-12-27  Zmiana treści zapytania ofertowego (205KB)
2017-12-27  Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego (1454KB)
2017-12-27  Treść zapytania (1255KB)
2017-12-27  załącznik nr 1 (2345KB)
2017-12-27  załącznik nr 2 (196KB)
2017-12-27  załącznik nr 3 (1262KB)
2017-12-27  załącznik nr 4 (1609KB)
2017-12-29  Zawiadomienie o wyborze oferty (202KB)

2017-12-05 Starogard Gdański: Dostawa talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Numer ogłoszenia: 627811-N-2017; data zamieszczenia: 05.12.2017

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2017-12-05  Treść ogłoszenia (550KB)
2017-12-05  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5612KB)
2017-12-05  załącznik nr 1 (586KB)
2017-12-05  załącznik nr 2 (235KB)
2017-12-05  załącznik nr 3 (260KB)
2017-12-05  załącznik nr 4 (562KB)
2017-12-05  załącznik nr 5 (850KB)
2017-12-05  załącznik nr 6 (1353KB)
2017-12-14  Informacja z otwarcia ofert (352KB)
2017-12-19  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (317KB)
2017-12-22  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (550KB)

2017-11-27 Starogard Gdański: Malowanie pomieszczeń Ośrodka Adaptacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2017-11-27  Treść zapytania (1260KB)
2017-11-27  Wzór umowy (1338KB)