2017-11-08 Starogard Gdański: Wykonanie wymiany podłóg w pomieszczeniu biurowym pracowników socjalnych w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2017-11-08  Treść zapytania (1260KB)
2017-11-08  Wzór umowy (1338KB)
2017-11-15  Zawiadomienie o wyborze oferty (187KB)

2017-02-10 Starogard Gdański: Dostawa talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.


Numer ogłoszenia: 23697-2017; data zamieszczenia: 10.02.2017

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2017-02-10  Treść ogłoszenia (153KB)
2017-02-10  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5531KB)
2017-02-10  załącznik nr 1 (578KB)
2017-02-10  załącznik nr 2 (319KB)
2017-02-10  załącznik nr 3 (262KB)
2017-02-10  załącznik nr 4 (572KB)
2017-02-10  załącznik nr 5 (874KB)
2017-02-10  załącznik nr 6 (1341KB)
2017-02-21  Informacja z otwarcia ofert (362KB)
2017-02-23  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (311KB)
2017-03-06  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (449KB)

2017-01-03 Starogard Gdański: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w 2017r.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2017-01-03  Treść zapytania (408KB)
2017-01-03  załącznik nr 1 (231KB)
2017-01-03  załącznik nr 2 (596KB)
2017-01-03  Formularz cenowy (729KB)
2017-01-09  Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego cz. 1 (173KB)
2017-01-10  Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego cz. 2 (165KB)
2017-01-13  Zawiadomienie o wyborze oferty (287KB)

2016-12-05 Starogard Gdański: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2016-12-05  Treść zapytania (405KB)
2016-12-05  załącznik nr 1 (365KB)
2016-12-05  załącznik nr 2 (40KB)
2016-12-08  Zawiadomienie o wyborze oferty (182KB)

 

2016-11-25 Starogard Gdański: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.) oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2016-11-25  Treść zapytania (1756KB)
2016-11-25  załącznik nr 1 (489KB)
2016-11-25  załącznik nr 2 (34KB)
2016-11-25  załącznik nr 3 (125KB)
2016-11-25  załącznik nr 4 (69KB)
2016-11-29  Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego cz. 1 (1795KB)
2016-12-01  Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego cz. 2 (1101KB)
2016-12-01  Przedłużenie terminu składania ofert (211KB)
2016-12-05  Zawiadomienie o wyborze oferty (212KB)

 

2016-07-11 Starogard Gdański: Remont łazienki oraz malowanie wybranych pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy Al. Jana Pawła II 5 w Starogardzie Gdańskim.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2016-07-11  Treść zapytania (641KB)
2016-07-11  załącznik nr 1 (31KB)
2016-07-11  załącznik nr 2 (1898KB)
2016-07-11  załącznik nr 3 (4085KB)
2016-07-11  załącznik nr 4 (32KB)
2016-07-29  Zawiadomienie o wyborze oferty (191KB)

2016-04-04 Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie biurowe w celu uruchomienie działu świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2016-04-04  Treść zapytania (855KB)
2016-04-04  załącznik nr 1 (32KB)
2016-04-04  załącznik nr 2 (1255KB)
2016-04-04  załącznik nr 3 (323KB)
2016-04-04  załącznik nr 4 (89KB)
2016-04-04  załącznik nr 5 (32KB)
2016-04-04  załącznik nr 6 (32KB)
2016-04-04  załącznik nr 7 (65KB)
2016-04-11  Zawiadomienie o wyborze oferty (253KB)

 

2016-03-17 Starogard Gdański: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2016-03-17  Treść zapytania (450KB)
2016-03-17  załącznik nr 1 (215KB)
2016-03-17  załącznik nr 2 (44KB)
2016-03-17  załącznik nr 3 (208KB)
2016-03-21  Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego (232KB)
2016-03-21  Zawiadomienie o zmianie treści zapytania ofertowego (928KB)
2016-03-24  Zawiadomienie o wyborze oferty (376KB)

 

2016-03-08 Starogard Gdański: Dostawa serwerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2016-03-08  Treść zapytania (442KB)
2016-03-08  załącznik nr 1 (205KB)
2016-03-08  załącznik nr 2 (40KB)
2016-03-08  załącznik nr 3 (210KB)
2016-03-10  Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania (333KB)
2016-03-17  Zawiadomienie o wyborze oferty (261KB)

2016-01-21 Starogard Gdański: Dostawa talonów żywnościowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Numer ogłoszenia: 14252 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2016-01-21  Treść ogłoszenia (206KB)
2016-01-21  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5222KB)
2016-01-21  załącznik nr 1 (31KB)
2016-01-21  załącznik nr 2 (35KB)
2016-01-21  załącznik nr 3 (28KB)
2016-01-21  załącznik nr 4 (26KB)
2016-01-21  załącznik nr 5 (26KB)
2016-02-05  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (301KB)
2016-02-19  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (429KB)