2020-01-03 Starogard Gdański: Dostawa talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Numer ogłoszenia: 500509-N-2020; data zamieszczenia: 2020-01-03

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2020-01-03  Treść ogłoszenia (458KB)
2020-01-03  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (438KB)
2020-01-03  załącznik nr 1 (52KB)
2020-01-03  załącznik nr 2 (21KB)
2020-01-03  załącznik nr 3 (22KB)
2020-01-03  załącznik nr 4 (60KB)
2020-01-03  załącznik nr 5 (91KB)
2020-01-03  załącznik nr 6 (131KB)
2020-01-03  Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. (555KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (423.62 KB)