Drukuj
Archiwum powyżej 130.000

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim oraz obsługi przekazów pocztowych.

Dokumenty do pobrania:

 1. SWZ usługi pocztowe - docx (73.43 KB)
 2. Załacznik nr 1 OPZ usługi pocztowe - .doc (152 KB)
 3. Załącznik nr 2 PPU usługi pocztowe - .doc (164 KB)
 4. Załącznik nr 3 SWZ Formularz oferty - .docx (43.04 KB)
 5. Załącznik nr 4 SWZ oświadczenie wykonawcy - .doc (57 KB)
 6. Załącznik nr 5 SWZ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - .doc (55.5 KB)
 7. Załącznik nr 6 SWZ oświadczenie o aktualności oświadczenia w zakresie podstaw wykluczenia - .docx (26.16 KB)
 8. Załącznik nr 7 SWZ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - .docx (27.35 KB)
 9. Załącznik nr 8 SWZ nr identyfikacyjny postępowania - .docx (14.13 KB)
 10. Ogłoszenie o zamówieniu - .pdf (86.72 KB)
 11. Obowiązek informacyjny - .odt (13.03 KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia - PDF (368.2 KB)

Informacja z otwarcia ofert - PDF (442.3 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF (482.49 KB)

Ogłoszenie wyników postępowania - PDF (63.96 KB)