Dokumenty do pobrania - w formacie PDF:

2017-01-17 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2017 .PDF (253,54 KB)
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)