Dokumenty do pobrania - w formacie PDF:

2018-01-19 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018 .PDF (249,07 KB)
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)