Dokumenty do pobrania - w formacie PDF:

2019-01-17 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019 .PDF (351.94 KB)
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)